Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Software Eplan Harness proD 2.5 pro návrh kabelových svazků

Společnost EPLAN uvedla na trh novou verzi softwaru Eplan Harness proD 2.5, určeného pro navrhování kabelových svazků. Díky integraci do centralizovaného systému pro správu komponent, jenž je součástí platformy Eplan, uživatel získá přístup k jednotným datům využívaným během celého procesu vývoje produktu. Široké spektrum vylepšení pro návrh montážních desek, trasování svazků či správu vývojového projektu zaručuje efektivní proces celého návrhu.

 
Od října 2015 je k dispozici nová verze softwaru Eplan Harness proD 2.5, určeného pro vypracovávání návrhu kabelových svazků. Vývojoví pracovníci společnosti Eplan se soustředili zejména na optimalizaci pracovních postupů uživatelů a největší novinkou je integrace prostorového (3D) návrhu kabelových svazků do centralizovaného systému pro správu komponent platformy Eplan. Je to milník ve správě dat projektu: uživatelé nyní mají jednotný centralizovaný systém, k němuž mohou přistupovat odkudkoliv a kdykoliv v průběhu celého projektu. To výrazně omezuje úsilí potřebné ke správě dat a přináší kontinuitu pracovního procesu od prvních schémat až po výrobní dokumentaci. Zpracování centralizovaných dat je dále zjednodušeno možností odvodit z existujících 3D modelů 2D symbol potřebný pro výkresy montážních desek (obr. 1). Mohou tak být použita již existující data a manuální vytváření 2D symbolů komponent již není třeba.
 

Jednoduché umístění komponent v prostoru

Eplan Harness proD zahrnuje uživatelsky přívětivý systém pro navrhování kabelových svazků ve 3D. Elektrotechnici obecně mají méně zkušeností s prací se složitými systémy MCAD, a proto je právě pro ně uživatelsky přívětivý přístup zvláště užitečný. Umístění komponent, např. konektorů, v prostoru je umožněno výběrem referenčního bodu, hran nebo ploch, což celý proces výrazně zjednodušuje. Funkce náhledu (obr. 2) pomáhá uživatelům dosáhnout správné pozice již napoprvé, bez nutnosti pozdějších úprav.
 
Uživatelé, kteří používají symboly z prostředí AutoCAD, mohou využít výrazně vylepšenou funkci importu: ve verzi 2.5 je možné importované výkresy DWG nebo DXF editovat včetně veškerého souvisejícího obsahu. To výrazně urychluje proces tvorby komponent.
 

Rychlejší návrh kabelových tras

Verze 2.5 softwaru Eplan Harness proD obsahuje mnoho nových funkcí – např. zafixování pozice 3D objektů, možnost umístit počátek nového svazku do svazku existujícího a automatické trasování kabelů. Pro zjednodušení výroby mohou být v symbolu konektoru na montážní desce u každé svorky zobrazeny barvy jednotlivých vodičů. Ve výrobě je potom možné výkres použít pro snadnou a rychlou identifikaci správné pozice vodičů v konektoru. K zjištění potřebných informací tedy již není nutné prohledávat soupisku vodičů, čímž se výrobní proces urychluje.
 

Pružnost návrhu montážních desek

Verze 2.5 obsahuje také mnoho nových funkcí, které uživatelé ocení při zhotovování návrhu montážních desek. Eplan Harness proD 2.5 odděluje „vrstvu dat“ od „vrstvy zobrazení“. To uživatelům dává při návrhu montážních desek velkou volnost. Konfigurace zobrazení umožňuje beze změny zdrojových dat upravit výkres např. podle interních předpisů firmy pro výkresovou dokumentaci.
 
Do správy projektů Eplan Harness proD bylo přidáno dávkové řízení změn. Požadavky na změnu a aktualizaci výkresů jsou zaznamenány a následně zpracovány hromadně, což vede ke zjednodušení řízení vývojových projektů.
 
K mnoha dalším vylepšením pro zvýšení efektivity projektování kabelových svazků a zrychlení procesu jejich návrhu
patří funkce, jako jsou automatická aktualizace knihovny dílů nebo nově podporované formáty CAD.

Obr. 1. Funkce Assistent uživateli usnadní generování 2D symbolů pro výkres montážní desky z dat již existujícího 3D modelu

Obr. 2. Funkce náhledu uživatelům umožní na první pokus dosáhnout správného umístění a odstraňuje nutnost následných úprav