Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Socio-synergetical management na konferenci SOSYM 06

číslo 8/2006

Socio-synergetical management na konferenci SOSYM 06

Ve čtvrtek 30. listopadu 2006 se v Praze pod heslem celostní řešení manažerských úloh je příkaz doby uskuteční v pořadí první odborná konference Socio Synergetical Management – Sosym 06, doprovázená výstavkou zejména programových produktů. Konference se soustředí na uplatnění systémově celostního přístupu v manažerské teorii i praxi. Jednání bude zaměřeno na interdisciplinární a multidisciplinární průnik poznání do systémů přírody a společnosti, na moderní formy společenské dělby práce, na otázky základního pojetí a řešení složitosti v manažerské praxi, na moderní pojetí a nástroje systémové práce a na nové zkušenosti systémově orientovaných odborníků.

Cílem akce je zejména posoudit pokrok (možná zlom) ve výzkumu, vývoji a použití systémových disciplín jako nutného a efektivního nástroje k řešení složitých ekonomických, vědeckotechnických, organizačně-správních, sociálních a ekologických problémů v ČR, SR, v EU a ve světě. K projednání byly vybrány tyto tematické okruhy:

  • systémovost v přírodě, ve společnosti, v životě jednotlivce,
  • systémovost ve vědě, v managementu; stačí vědecká informace?
  • systémovost moderního vzdělávání: jak (se) systémově učit.

K akci bude vydán sborník příspěvků. Aktuální informace jsou postupně zveřejňovány na http://www.evida.cz. Přihlášky a anotace referátů je třeba zaslat do 22. září 2006.

(ed)