Société Wallonne des Eaux si vybrala PAC Modicon

Společnost Schneider Electric podepsala výjimečnou smlouvu se společností Société Wallonne de Distribution des Eaux (SWDE). Týká se instalace a uvedení do provozu stovek programovatelných automatů PAC Modicon M580, které představují moderní platformu pro řízení a zároveň umožňují otevřenou integraci přístrojů – prostřednictvím Ethernetu – do provozního řídicího systému SWDE. 

Société Wallonne des Eaux

Société Wallonne de Distribution des Eaux (SWDE) zajišťuje na území frankofonní Belgie úpravu a distribuci 167 milionů metrů krychlových pitné vody ročně. Při výrobě pitné vody využívá 1 500 úložišť a čerpacích stanic napojených na 262 vesnic a měst s 2 400 000 obyvateli. Celková délka potrubí je 40 000 km.

SWDE vypsala veřejnou zakázku na modernizaci své distribuční sítě. Její požadavky byly velmi náročné. Zakázka obsahovala dodávku více než 1 000 řídicí stanic v průběhu následujících deseti let. Pro odlehlé objekty se vyžadovaly otevřené protokoly s možností zabezpečeného přístupu na dálku. Dále šlo o tyto podmínky:

  • modulární hardware a distribuovaná architektura,
  • snadná montáž a diagnostika,
  • snadná konfigurace hardwaru a komunikace,
  • intuitivní programování,
  • převod a konverze stávajících programů.
  • zajištění kybernetické bezpečnosti,
  • školení pro uživatele a programátory.

Výsledkem výběrového řízení byla volba systémů PAC Modicon od Schneider Electric, které plně vyhověly všem uvedeným požadavkům. Rozhodující výhodu představovala jejich inovativní, výkonná a flexibilní architektura s nativní ethernetovou páteřní sítí.

K vítězství PAC Modicon přispěly také otevřené protokoly DNP3 se zabezpečenou komunikací, připojení na Ethernet, možnost připojení provozních přístrojů HART s využitím FDT/DTM, zabudované komunikační síťové prvky, konvertory médií a integrovaná WiFi. Velmi důležitou roli sehrála také odborná znalost projektového týmu a široká nabídka knihovny PLC objektů s možností přizpůsobení podle požadavků zadavatele.

Řešení Schneider Electric spočívalo ve využití hardwarové platformy PAC Modicon M340 a Modicon M580, včetně speciálního provedení „H“ s vyšší odolností proti agresivnímu prostředí. Úspěšně byla implementována úzká integrace mezi PAC Modicon a nadřazenou úrovní Wonderware System Platform (WSP). K tomuto účelu posloužily předpřipravené knihovny objektů GPL (General Purpose Library).

Otevřenost, zabezpečení a ochrana investice

Použité protokoly umožňují transparentní komunikaci. Pro telemetrické objekty to je DNP3 (místo protokolu Modbus), Ethernet, HART a FDT/DTM. Pro mobilní zařízení HMI nastupuje WiFi, popř. pro diagnostiku webové servery.

K obraně proti novým hrozbám počítačových útoků na kritickou infrastrukturu vodárenských objektů nasadil ePAC Modicon M580 pokročilé bezpečnostní funkce. Systém splňuje podmínky bezpečnostní normy IEC 62443 (Security for industrial automation and control systems) a má certifikát Achilles Level 2. Software Unity Pro poskytuje mnoho dalších nástrojů, jako např. Network Inspector, které dále zvyšují ochranu a zlepšují diagnostiku i údržbu PAC Modicon.

Řízený proces životního cyklu systémů PAC Modicon chrání vložené investice. Možnost postupného přechodu a modernizace starších generací zajišťuje plynulý provoz s minimálními provozními náklady. 

Michal Křena,

Schneider Electric

Obr. 1. Modicon M580 je u SWDE implementován pro řízení spojitých procesů

Obr. 2. Zařízení kritické infrastruktury využívají zabezpečený protokol DNP3

Obr. 3. Provozní měřicí přístroje a akční členy se nastavují v jednotném prostředí Unity Pro s FDT/DTM