Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Snížení nákladů na kabelové rozvody o 30 %

číslo 1/2004

Snížení nákladů na kabelové rozvody o 30 %

Firma Eastman Sokolov je jednou z největších firem chemického průmyslu v České republice. Poté, co v roce 1994 vybudovala nový závod na výrobu kyseliny akrylové, rozhodla se postupně modernizovat i své starší provozy na výrobu této chemikálie, aby jejich produktivita a bezpečnost odpovídaly světové úrovni. Při modernizaci byla aplikována architektura PlantWeb (Emerson Process Management) a komunikační sběrnice Foundation Fieldbus.

Obr. 1.

„Hledali jsme komplexní řešení s dlouhodobými přínosy,„ řekl Pavel Grof, vedoucí oddělení měření a regulace firmy Eastman. „Abychom byli schopni zajistit přesnou regulaci výrobních procesů potřebnou k dosažení vysoké a neměnné kvality výroby, hledali jsme systém, který využívá nejmodernější digitální techniku; to nám mělo umožnit také redukovat náklady na uvedení modernizovaného výrobního zařízení do provozu a dlouhodobě je efektivně udržovat a spravovat.„

Použitím sběrnice Foundation Fieldbus se zkrátila délka kabelu na jeden provozní přístroj z 220 m, které by byly třeba u konvenčních přístrojů, na 49 m. Náklady na kabelové rozvody tak klesly o 30 %. Co se týče úspory doby potřebné na zprovoznění systému, 175 I/O se podařilo oživit během pěti dnů, tedy o devět dnů dříve, než by tomu bylo u klasických přístrojů.

V rámci projektu, plánovaného na dobu tří let, jsou postupně nahrazovány dosavadní pneumatické řídicí systémy a provozní přístroje novými, vyhovujícími architektuře PlantWeb. Součástí projektu je i instalace systému Delta V pro 2000 I/O, softwaru pro prediktivní údržbu AMS Suite, inteligentních provozních přístrojů, snímačů a regulačních ventilů, vše v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Emerson Process Management, s. r. o., tel.: 271 035 600, http://www.emersonprocess.cz, e-mail: info.cz@emersonprocess.cz

Inzerce zpět