Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Snímače Turck a Banner pro potravinářský průmysl

Společnost Turck, výrobce a dodavatel systémů a komponent pro průmyslovou automatizaci, nabízí velmi širokou paletu snímačů a kabelů pro použití v potravinářském průmyslu. Kromě výrobků z vlastní produkce jsou v nabídce i snímače společnosti Banner. Vyznačují se robustním pouzdrem z korozivzdorné oceli nebo plastu, které je odolné proti chemikáliím, vysokému tlaku, mechanickým rázům a vibracím a jehož stupeň krytí je až IP69K. V tomto článku jsou uvedeny některé zajímavé příklady jejich použití.

 

Měření tloušťky těsta

Při válcování těsta na válcovacím pekařském stroji zaručuje analogový snímač lineární polohy regulaci tloušťky válcovaného těsta. Snímač LS10 od firmy Banner pracuje bezkontaktně na principu měřicího světelného závěsu, jednoznačně tím převyšuje doposud používané potenciometry. Stupeň krytí snímače je IP67.
 

Identifikace nádob a forem

Bezpečná manipulace s potravinami a jejich skladování mohou být zajištěny systémem RFID. Nádoby na potraviny jsou osazeny datovými nosiči, tzv. tagy, které ve své paměti obsahují základní údaje, jako jsou identifikační číslo, obsah, datum a druh vyčištění nádoby. V průběhu výrobního procesu se do paměti nosiče doplňují informace o druhu plněného produktu, času plnění, množství nebo teplotě. Při čtení a zápisu není třeba vizuální kontakt mezi čtecí a zapisovací hlavou a nosičem dat. Nosiče dat jsou odolné a chrání čip i anténu proti chemikáliím při procesech čištění, před vysokou teplotou, tlakem nebo vlhkostí. Tyto vlastnosti umožňují např. identifikaci forem na čokoládu (obr. 1), tvořítek při výrobě uzenin a sýrů apod., které jsou pravidelně sterilizovány v autoklávech.
 

Detekce polohy ventilu

Polohy otevřeno a zavřeno jsou u potravinářských ventilů běžně snímány indukčními snímači. Z důvodu dokonalého utěsnění bývají používány snímače se svorkovnicí. Při poruše indukčního snímače je třeba vodiče odpojit a znovu zapojit. U snímačů uprox®+ WD jsou vodiče připojeny k odnímatelné svorkovnici. Při poruše snímače se tak odpojí a znovu připojí celá svorkovnice stejně snadno, jako by byl snímač vybaven konektorem. Přepojení navíc může udělat i osoba bez elektrotechnické kvalifikace.
 

Detekce potrubní cesty

Potrubní cesty pro produkty v potravinářských závodech se nastavují přepojováním potrubních kolen na přepojovacích panelech. Správné nastavení cesty je kontrolováno indukčním snímačem, který snímá clonku umístěnou na přepojovacím kolenu. Indukční snímače uprox+ WD minimalizují možnost mechanického poškození, protože pracují při velké spínací vzdálenosti (obr. 2).
 

Kontrola čistoty nádob

Kontrolovat, zda jsou nádoby čisté a prázdné, je možné kamerami iVu Plus (obr. 3). Kompaktní inteligentní kamery řady
iVu je možné snadno nastavit pomocí dotykové obrazovky a jednoduchého uživatelského rozhraní, bez počítače. Model s odnímatelným displejem snižuje pořizovací náklady a současně chrání kameru před nedovolenou manipulací. Tyto kamery dokážou zpracovávat úlohy, které by jinak vyžadovaly velké množství jednotlivých optických snímačů. Kamery iVu dokážou zpracovávat až třicet inspekčních úloh.
 

Hlídání proudění

Hlídače průtoku FCI se používají pro bezpečnou a spolehlivou kontrolu proudění. Detekují kritické odchylky rychlosti proudění kapalných a plynných médií. Typickými úlohami jsou kontrola průtoku potravinářských médií v pasterizátorech a ohřívačích, ochrana proti běhu čerpadel naprázdno nebo kontrola chladicích okruhů. Vzhledem ke kalorimetrickému měřicímu principu je možné sledovat také teplotu média.
 

Regulace rychlosti dopravníkových cest

Pro lepší sladění dopravníkových cest v pekárnách, stáčírnách a podobných provozech jsou jednotlivé dopravníky osazeny rotačními snímači polohy, které sledují rychlost otáček hřídelí hnacích motorů. Na základě naměřených hodnot jsou rychlosti dopravníků regulovány tak, aby výrobní proces probíhal kontinuálně. Dříve používané inkrementální snímače polohy pracující na optickém měřicím principu musely být na hřídele namontovány s pružnou spojkou. Toto řešení s sebou neslo mechanické problémy a spojky musely být průběžně kontrolovány a vyměňovány.
 
Bezkontaktní rotační snímače řady QR24 (obr. 4) tento problém odstranily, protože mezi hřídelí a snímačem není žádné mechanické spojení. Na hřídeli je pevně uchycen snímací prvek, který je bezkontaktně snímán senzorem snímače.
 

Využití univerzálních laserových snímačů Q3X a Q4X

Snímače Q3X a Q4X (obr. 5) jsou určeny k detekci velmi malých změn kontrastu nebo velmi malých změn vzdálenosti. Jejich předností je nejen přesnost řádově v desetinách milimetru, ale i doba odezvy 250 ms. Těmito difuzními snímači je možné např. kontrolovat změny barvy, detekovat značky na pásu výrobní linky, uzávěry nádob nebo korunky lahví, hladinu při plnění, kompletnost výrobku nebo čiré objekty na výrobní lince, jako jsou skleněné nebo plastové lahve, a to na vzdálenost až 300 mm.
 

Závěr

Společnost TURCK, s. r. o., nabízí v rámci svých bezplatných služeb zpracování návrhu řešení pro danou úlohu, předložení cenové nabídky a vyzkoušení funkčního principu u zákazníka. Při realizaci zajistí kompletní dodávku včetně montáže, zapojení a uvedení do provozu.
Jan David, TURCK, s. r. o. 

Obr. 1. Identifikace forem na čokoládu prostřednictvím RFID
Obr. 2. Kontrola nastavení potrubní cesty indukčními snímači uprox+ WD
Obr. 3. Inteligentní kamery iVu Plus dokážou najednou kontrolovat uzavření lahve, správnou orientaci lahve na dopravníku i správnost umístění etikety
Obr. 4. Bezkontaktní rotační snímač řady QR24
Obr. 5. Kontrola přítomnosti skleněných lahví snímačem Q4X