Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Snímače tlaku s rozhraním Ethernet

číslo 4/2005

Snímače tlaku s rozhraním Ethernet

Firma BD Sensors jako výrobce již déle než deset let úspěšně dodává snímače tlaku a snímače pro hydrostatické měření výšky hladiny kapalin zákazníkům v tuzemsku i zahraničí. Její výrobní program zahrnuje přístroje určené k měření tlaku v energetice, v plynárenském, chemickém, potravinářském, strojírenském, farmaceutickém a papírenském průmyslu, v oblasti čištění odpadních vod i při úpravě a distribuci pitné vody.

Obr. 1.

Obr. 1. Snímač tlaku SEN 2000 P s rozhraním Ethernet

V rámci jednoho z úspěšných vývojových projektů firma BD Sensors nedávno vyvinula a vyzkoušela a nyní standardně nabízí snímač tlaku SEN 2000 P s přímým připojením k Ethernetu (obr. 1).

Snímač tlaku SEN 2000 P konstrukčně vychází z osvědčených snímačů tlaku řad DMP 331, 333, 341 a 244, čímž jsou dány jeho metrologické vlastnosti, včetně přesnosti až 0,1 %. Je schopen měřit tlak v rozsahu od 0 do 250 MPa s možností ukládat naměřené hodnoty do trvalé paměti typu flash. Obsahuje centrální jednotku s výkonným procesorem typu RISC, paměť flash, zdroj reálného času (RTC) a port Ethernet 10Base-T. Napájení snímače je řešeno podle normy IEEE 802.3af přímo prostřednictvím připojeného ethernetového kabelu s konektorem typu RJ45 s krytím IP67 (obr. 2).

Tab. 1. Hlavní technické parametry snímače SEN 2000 P

CPU
Paměťflash
IP2022/64 kB flash, 20 kB RAM
512 kB
Snímač tlaku se záznamníkem:
– měřicí rozsah
– rozlišení A/D převodu
– perioda měření
– kapacita záznamníku
– perioda záznamu
– funkce SPARE
 
0 až 200 MPa
16 b
100 ms
až 64 000 měření
min. 1 s, max. 40 dní (s krokem 1 s)
podle nastavení omezí počet záznamů
Rozhraní Ethernet 10Base-T:
– přenosová rychlost
– konektor
– komunikační protokol
 
10 Mb/s
RJ45 skrytím IP67
TCP/IP
Provozní parametry:
– krytí
– pracovní teplota
– skladovací teplota
– napájecí napětí
– příkon
 
IP67
–40 až +85 °C
–65 až +150 °C
44 až 57 V DC podle IEEE 802.3af
max. 1,2 W, v klidu 0,8 W

Po připojení do lokální ethernetové sítě se snímač SEN 2000 P chová jako HTTP server. Snímač lze tedy konfigurovat a dále sledovat aktuální hodnotu měřené veličiny i zobrazovat její historii v podobě grafů a tabulek při použití běžného webového prohlížeče (obr. 3).

Prostřednictvím konfiguračního menu lze zadat popis snímače (včetně IP adresy apod.), nastavit jeho měřicí rozsah, tlumicí konstantu, měřicí jednotku a okamžik počátku měření.

Obr. 2.

Obr. 2. Připojení snímače SEN 2000 P do sítě Ethernet podle normy IEEE 802.3af přes vložený zdroj napájecího napětí (tzv. řešení mid-span)

Do paměti snímače je možné, podle nastavení, uložit až 64 000 naměřených hodnot. Tuto kapacitu lze racionálně využít prostřednictvím funkce SPARE, která umožňuje zaznamenávat pouze důležité údaje. K dispozici jsou čtyři logické podmínky: menší než, větší než, uvnitř intervalu a mimo interval. Data jsou ukládána do dvou nezávislých databází, mezi které je dostupná paměť rozdělena. Poměr rozdělení lze libovolně měnit. V nabídce je dále databáze typu oneshot, kdy se po zaplnění vymezené části paměti uložená data smažou, a databáze typu cyclic, kdy se po zaplnění nejstarší data postupně přepisují.

Data uložená ve snímači lze také snadno zpracovat externím programem. K tomu účelu je k dispozici funkce otevření kompletní databáze v jednoduchém textovém tvaru, který se pak jednoduše importuje např. do Excelu.

Obr. 3.

Obr. 3. Grafické (a) a tabulkové (b) zobrazení hodnot uložených v paměti snímače SEN 2000 P ve webovém prohlížeči

V podobě snímače SEN 2000 P dostává uživatel do rukou komfortní nástroj např. pro diagnostická měření při oživování systémů řízení složitých technologických procesů. Rostoucí obliba sítě Ethernet v oblasti automatizační techniky předznamenává budoucí široké uplatnění snímačů tohoto typu.

Kvalita snímačů SEN 2000 P, stejně jako ostatních produktů firmy BD Sensors, je zajištěna firemním systémem řízení jakosti certifikovaným podle norem ISO 9001. Současně firma provozuje autorizovanou a akreditovanou kalibrační laboratoř pro tlaky do 70 MPa a ověřuje odolnost snímačů z hlediska EMC ve vlastní speciální laboratoři.

Ing. Libor Šimoník,
BD Sensors s. r. o.

BD Sensors s. r. o.
Hradišťská 817
687 08 Buchlovice
tel.: +420 572 432 111
fax: +420 572 432 116
e-mail: sale@bdsensors.cz
http://www.bdsensors.cz