Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Snímače tlaku s raciometrickým výstupem

Převodníky tlaku řady 21 C společnosti Keller mohou být vzhledem k jejich modulárnímu provedení použity v rozmanitých podmínkách. Vyhovují směrnici RoHS a jsou chráněny proti elektromagnetickému rušení. Součásti přicházející do styku s měřeným médiem jsou z korozivzdorné oceli typu AISI 316L a pouzdro snímače má krytí IP67. Snímače se zapouzdřenou
elektronikou se uplatní v oboru vytápění, ventilace a klimatizace, v pneumatických a hydraulických systémech, kompresorech, čerpacích systémech i ve všeobecném strojírenství. Pro kompenzaci vlivu teploty snímače využívají
matematické modelování charakteristiky senzoru, která je zjišťována individuálně v několikafázovém kalibračním procesu. V součinnosti s technikou Chip-in-Oil (CiO) je tento přístup klíčem k optimální digitální kompenzaci. Programovatelný
měřicí zesilovač navržený jako miniaturní obvod ASIC je spolu s krátkými připojovacími vodiči s měřicí buňkou umístěn v olejové náplni uvnitř vzduchotěsně uzavřeného pouzdra z korozivzdorné oceli. Obvod ASIC s napájením 5 V poskytuje raciometrický výstupní signál 0,5 až 4,5 V, který lze dále upravovat. Díky integraci celého měřicího řetězce a v jednom pouzdru je náchylnost k chybám a rušením významně nižší a rozměry senzoru menší. Oddělení prvku určeného k měření tlaku a zesilovače umožňuje pružně využívat různé rozsahy měření a přizpůsobit snímač požadavkům zákazníků. K dispozici
jsou i nesčetné varianty mechanického a elektrického připojení.
 

Keller, kancelář ČR/SR, tel.: 553 650 813, www.keller-druck.cz, e-mail: i.garcia@keller-druck.cz