Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Snímače tlaku pro vzduchotechniku, topenářství a průmyslovou automatizaci

číslo 6/2002

Snímače tlaku pro vzduchotechniku, topenářství a průmyslovou automatizaci

Jedním z největších výrobců snímačů tlaku a tlakových spínačů v Evropě je švýcarská firma Huba Control. Od svého vzniku v roce 1947 se specializovala na vývoj a výrobu tlakoměrných prvků a zařízení. V současnosti se věnuje především hromadné výrobě senzorů pro sériové použití. Díky velkosériové výrobě se u všech nabízených typů snímačů daří dosáhnout velmi příznivého poměru ceny k výkonu. Příznivé ceny při zachování vysoké kvality a spolehlivosti prvků dovolují použít snímače tlaku i v aplikacích, kde se dosud o spojitém sledování tlaku ani neuvažovalo.

Snímače tlaku a rozdílu tlaků Huba Control

Snímače tlaku firmy Huba Control používají nově vyvinutá keramická čidla, vyznačující se velkou přetížitelností a vynikající linearitou a teplotní stabilitou. Pokrývají měřicí rozsahy od 0 až 100 Pa do 0 až 100 MPa relativního tlaku, od 0 až 10 kPa do 0 až 1,6 MPa absolutního tlaku a od 0 až 100 Pa do 0 až 2,5 MPa rozdílu tlaků. Protože standardně používaná keramická membrána má velkou chemickou odolnost, lze snímače použít i k měření tlaku agresivních plynů, jako je čpavek a freon. Při použití teflonového tlakového tělesa lze měřit tlak i velmi agresivních látek. Nabízeno je i tzv. kyslíkové provedení bez olejů a tuků.

Obr. 1.

Snímač tlaku, typ 501
Jde o ekonomickou verzi elektronického snímače absolutního nebo relativního tlaku, využívající nově vyvinuté keramické čidlo s měřicími rozsahy od –100 až 0 kPa až po 0 až 100 MPa. Signál z čidla tlaku je linearizován, teplotně kompenzován a převeden na výstupní napěťový nebo proudový unifikovaný signál. Výhodami jsou kompaktní konstrukce, příznivý poměr ceny k výkonu, dosažený sériovostí výroby a robustní keramickou membránou.

Snímač rozdílu tlaků, typ 694
Elektronický snímač s piezokeramickým čidlem tlaku je k dispozici s měřicími rozsahy ±50 Pa a od 0 až 100 Pa do 0 až 5 kPa. Signál z čidla je linearizován, teplotně kompenzován a převeden na výstupní napěťový nebo proudový unifikovaný signál. Snímač měří pomocí membrány, takže nedochází k proudění vzduchu mezi prostorem s větším a menším tlakem. Je ideálně navržen pro aplikace v citlivých vzduchotechnických aplikacích, především k měření velmi malých rozdílů tlaku v laboratorních a zdravotnických zařízeních.

Snímač typu 694 může být dodán s vestavěným zobrazovačem LCD. Pro výstup 0 až 10 V a 4 až 20 mA je k dispozici verze zákaznicky nastavitelná v rozmezí od 40 do 100 % rozsahu.

Snímač rozdílu tlaků, typ 652
Elektronický snímač rozdílu tlaků typu 694 je nabízen s měřicími rozsahy od 0 až 5 kPa po 0 až 100 kPa. Je určen především pro spojité měření hladiny a průtoků neagresivních nebo mírně agresivních kapalin a plynů ve vytápění, vzduchotechnice i průmyslových procesech.

Tlak nebo rozdíl tlaků jsou snímány jako pohyb membrány přetlačující pružinu. Tím dochází k pohybu permanentního magnetu vůči snímací Hallově sondě, umístěné mimo tlakové těleso. Tato sonda dává výstupní signál úměrný magnetickému poli. Signál je dále linearizován, teplotně kompenzován a zesílen. Důsledkem této konstrukce jsou hlavní výhodné vlastnosti snímače: velká odolnost proti jednostrannému přetížení, velká spolehlivost a opakovatelnost a velmi výhodný poměr ceny k výkonu.

Snímač tlaku, typ 691
Jde o elektronický snímač absolutního nebo relativního tlaku s keramickým čidlem a měřicími rozsahy od –100 až 0 kPa po 0 až 60 MPa. Signál z čidla je linearizován, teplotně kompenzován a převeden na výstupní napěťový nebo proudový unifikovaný signál. Lze volit z velkého množství elektrických i tlakových připojení. Snímač vyniká dlouhou dobou života a velkou teplotní i časovou stabilitou.

Tlakové spínače Huba Control

U manostatů používá firma Huba Control měkké membrány z různých chemicky odolných pryží. Tuhost systému je dána pružinami z korozivzdorné oceli nebo spínacím ústrojím. Tato koncepce umožňuje vyrábět spínače s vlastnostmi velmi málo závislými na teplotě a s velkou teplotní a dlouhodobou stabilitou. Mechanické manostaty jsou seřiditelné od 20 Pa do 600 kPa, rozdílové manostaty od 20 Pa do 100 kPa a elektronické manostaty od 1,5 kPa do 60 MPa.

Spínač rozdílu tlaků, typ 604
Spínač má pět měřicích rozsahů, nastavitelných od 20 Pa do 5 kPa. Používá se ve vzduchotechnických jednotkách na kontrolu filtrů a ventilátorů a v systémech pro kontrolu zvlhčovačů vzduchu. Je ideální pro použití v průmyslových klimatizačních jednotkách.

Jeho hlavními výhodami jsou velmi snadná montáž, kterou lze provést i jednou rukou, kombinovaný držák pro horizontální i vertikální montáž, přesné nastavení podle kalibrované stupnice, velká dlouhodobá i teplotní stabilita spínacího bodu a univerzální pozlacený kontakt pro spínání až 5 A/250 V. Pro své vynikající provozní vlastnosti a příznivou cenu se tento manostat rychle rozšířil ve velkém množství vzduchotechnických aplikací i u výrobců vzduchotechnických jednotek.

Tlakový spínač, typ 625
Jde o typ nastavitelný v osmi rozsazích tlaku od 200 Pa do 600 kPa a pěti podtlakových rozsazích od –400 Pa do –90 kPa. Používá se ke kontrole podtlaku a přetlaku tekutin a plynů v průmyslových zařízeních a automatizaci. Vyznačuje se jemným nastavením spínacího bodu s velkou dlouhodobou a teplotní stabilitou. Velmi robustní konstrukce je zárukou velké přesnosti i při namáhání rázy a vibracemi. Vyniká ideálním poměrem ceny k výkonu, vhodně volenými rozsahy a malými rozměry. Maximální přetlak je 1 MPa. Výstupem je přepínací kontakt 1(0,5) A/250 V AC.

Spínač rozdílu tlaků, typ 630
Spínač typu 630 je nastavitelný ve čtyřech rozsazích od 600 Pa do 100 kPa.

Používá se na kontrolu rozdílu tlaků, podtlaku a přetlaku neagresivních a mírně agresivních tekutin a plynů. Spínací prvek není ve styku s měřeným médiem. Spínač je ideálním prostředkem pro kontrolu průtoku v potrubích nebo pro kontrolu hladin v automatizovaných technologických procesech. Je velmi robustní konstrukce, umožňující používat pracovní tlaky až do 2 MPa pro oba tlakové přívody. Maximální jednostranné přetížení je také 2 MPa. Výstupem je přepínací kontakt 1(0,5) A/250 V AC.

Výhradní dovozce pro ČR a SR
Level Instruments spol. s r. o.

Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské hory
tel.: 069/662 26 18, 662 28 84
tel./fax: 069/662 06 18
hot line: 0602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět