Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Snímače tlaku od firmy Megatron

Firma MEGATRON, s. r. o., dlouhá léta dodává na český trh různé typy snímačů a komponent pro automatizaci, zejména navrhovaných na zakázku: snímače polohy, síly a tlaku, průmyslové tiskárny atd. Tento článek předkládá stručný přehled snímačů tlaku, které firma dodává.

 

Snímače běžné velikosti a pro běžné úlohy

Firma Megatron dodává snímače tlaku běžné velikosti určené pro nejčastější úlohy měření tlaku. Snímače mají tlaková připojení G1/4" A nebo B, G1/2", ¼ NPT, 7/16 UNFF, 3/8-24 UNF, M18 × 1,5 a další.
 
Elektrický výstup je analogový 4 až 20 mA, 0 až 10 V nebo 0,5 až 4,5 V, popř. i digitální sériový CANopen nebo I2C. Snímače mohou být vybaveny kabelovým výstupem, konektory MVS/A či MSV/C podle ČSN EN 175301-803 a nebo konektory M12, popř. jinými (od firem Deutsch, AMP, MIL, Binder).
 
Snímače SMH (obr. 1) jsou určeny pro bezpečné měření velkých tlaků. Jsou robustní a přesné. Pouzdro z korozivzdorné oceli umožňuje, aby byly použity i v prostředí s agresivními kapalinami nebo plyny. Jejich modulární konstrukce uživateli dovoluje vybrat si snímač přesně podle svých potřeb a přitom nebýt omezen dlouhou dodací lhůtou nebo minimálním objemem objednávky. Odolnost proti vysokým tlakům média zaručuje speciální těsnění. Měřicí rozsah je do 400 MPa. Typické oblasti použití jsou hydraulické soustavy, zkušební a měřicí zařízení pro spalovací motory, strojírenství nebo vodní elektrárny.
 
Na opačném konci měřicích rozsahů jsou snímače SIL pro rozsahy od 0 až 1 kPa do 0 až 4 MPa. Používají se pro běžné měření v průmyslové automatizaci, v pneumatických a hydraulických soustavách apod.
 
Snímače SMC s výstupem CANopen mají výborné technické vlastnosti díky použití korozivzdorné membrány a polovodičových tenkovrstvých senzorů. Výstup s protokolem CANopen dosahuje rychlosti přenosu dat až 1 Mb/s. Měřicí rozsah je od 0 až 100 kPa do 0 až 200 MPa. Snímače najdou uplatnění všude, kde bude využit jejich výstup CANopen, tj. zejména v automobilovém průmyslu, průmyslové automatizaci obecně, ve stavebních a zemědělských strojích, v technice ochrany životního prostředí, v pneumatických a hydraulických soustavách nebo v systémech topení a klimatizace (HVAC).
 
Snímače SKL (obr. 2) s chladicími žebry jsou určeny pro teploty média až +180 °C a teploty okolí až +105 °C. Také ony jsou vybaveny membránou z korozivzdorné oceli a polovodičovými tenkovrstvými senzory. Membrána je odolná proti vakuu i proti přetížení tlakovými rázy. Snímače najdou využití v automobilovém průmyslu nebo v hydraulických a pneumatických soustavách v nepříznivých pracovních podmínkách s velkým tepelným zatížením.
 
Pro ještě vyšší teploty je vhodné použít snímače SKE s odděleným převodníkem. Senzorová část s korozivzdornou ocelovou membránou a polovodičovými tenkovrstvými senzory je s odděleným převodníkem propojena kabelem opatřeným teflonovou izolací. Snímač tak může měřit tlak média o teplotě až +180 °C, na speciální objednávku až +200 °C.
 
Pro měření v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou určeny snímače SMX. Mají jiskrově bezpečné výstupy (certifikát Atex II 2G EEx ia IIC T4) a lze je použít v zónách 0 a 1. Jsou vybaveny také ochranou proti přepólování a přepětí. Typické oblasti použití jsou chemický průmysl, petrochemie, potravinářství nebo farmacie.
 
Snímače SMF jsou vybaveny oddělovací membránou přivařenou laserem k tělu z korozivzdorné oceli. Prostor mezi oddělovací a měřicí membránou je vyplněn silikonovým olejem. Snímače jsou vhodné pro měření tlaku velmi viskózních a kašovitých látek a v případech, kdy je třeba zabránit přímému kontaktu média s měřicí membránou pro jeho chemickou agresivitu nebo vysokou teplotu. Tyto snímače najdou uplatnění typicky v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a ve všech úlohách s vysokými požadavky na hygienu, kde jsou snímače vystaveny čištění postupy CIP nebo SIP, v chemickém průmyslu, u dávkovacích čerpadel apod.
 
Snímače TPSI jsou snímače tlaku s vestavěným senzorem teploty. Tlak měří do 100 MPa a teplotu v rozsahu –50 až +150 °C. Snímače jsou velmi robustní a odolné a lze je použít v pneumatických a hydraulických soustavách, v systémech vytápění a klimatizace nebo v průmyslové automatizaci.
 
Obdobné snímače TPSE (obr. 3) mají externí senzor teploty a jsou vhodné pro úlohy, kdy je třeba měřit teplotu (až +200 °C) na jiném místě, než je odběrné místo tlaku.
 

Kompaktní snímače pro OEM

Kompaktní snímače nacházejí uplatnění v hromadné výrobě, zvláště tam, kde je nutná velká spolehlivost a odolnost proti rušení. Vyznačují se kompaktním tvarem, standardizovaným elektrickým výstupem (nejčastěji 4 až 20 mA, 0,5 až 4,5 V, 0 až 5/10 V, I2C) a tlakovým a elektrickým připojením na přání zákazníka.
 
Příkladem je snímač s tenkým filmem PTE5000 na obr. 4a. Měřicí můstek jeho senzoru je izolován od média oddělovací membránou. Kompletně svařená konstrukce z korozivzdorné oceli je bez vnitřních těsnění. Rozsah měření je 0 až 60 MPa. Je vyráběn s různými tlakovými připojeními a různými konektory. Snímače se používají v kompresorech, hydraulických systémech a obecně v průmyslu. Jejich zásadní předností je to, že jsou dvakrát menší než běžné snímače.
 
Na obr. 4b je snímač P1A s keramickou měřicí buňkou. Rozsah snímačů P1A je do 1,6 MPa a používají se zejména v lékařských přístrojích, zařízeních HVAC a v průmyslových zařízeních. Na obr. 4c je piezorezistivní snímač P6000 s rozsahem do 0,7 MPa pro zdravotnické přístroje a průmyslová zařízení a na obr. 4d kapacitní snímač P993, využívající MEMS s rozsahem do 2,5 kPa pro HVAC a detekci úniků tekutin.
 

Speciální snímače

Pro všechny uvedené snímače platí, že je výrobce může upravit podle požadavků zákazníka. Lze také navrhnout a vyrobit snímač kompletně „na míru“ danému zařízení. Pro bližší technické či obchodní informace mohou zájemci kontaktovat českého distributora těchto snímačů na adrese uvedené v inzerátu na této straně.
 
Obr. 1. Snímač SMH určený pro bezpečné měření velkých tlaků
Obr. 2. Snímač SKL s chladicími žebry je určen pro teploty média až +180 °C
Obr. 3. Snímače TPSE s externím senzorem teploty
Obr. 4. Kompaktní snímače pro OEM: a) snímač s tenkým filmem PTE5000, b) snímač P1A s keramickou měřicí buňkou, c) piezorezistivní snímač P6000, d) kapacitní snímač tlaku P993