Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Snímače tlaku a výšky hladiny pro potravinářský průmysl a farmacii

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o., nabízí široký sortiment kontaktních i bezkontaktních hladinoměrů, limitních hladinových spínačů a snímačů tlaku pro měření v různých oborech: v chemickém a petrochemickém průmyslu, ve stavebnictví, ve farmaceutickém průmyslu, energetice, hutnictví, papírenství i vodním hospodářství. Přístroje vyhovují také velkým požadavkům potravinářského průmyslu, kde poskytují spolehlivé údaje o množství, výšce hladiny a tlaku téměř jakéhokoliv měřeného média.
 
Správné rozhodnutí při volbě snímače tlaku je velmi důležité pro náležitou činnost mnoha technických zařízení a pro řízení průběhu technologických procesů. Jestliže je nutné měřit velký tlak, podtlak a nebo přetlak až 100 MPa při teplotách až +400 °C nebo rozdíl tlaků pro měření výšky hladiny či průtoku, jsou k dispozici snímače tlaku Vegabar a Vegadif. Tyto snímače vycházejí z modulárního konceptu plics®. Plics je koncepce snímačů, která sjednocuje přístroje pracující na různých fyzikálních principech, určené k měření výšky hladiny a tlaku, popř. plnící funkci hladinových spínačů. Technická konstrukce je založena na univerzální modulární koncepci a práci se snímači výrazně ulehčuje jednotné ovládání a nastavování jejich parametrů. Snímače se skládají z unifikovaných komponent, jako jsou elektronické moduly, pouzdra snímačů, konstrukční připojení k technologickému zařízení i jednotný displej Plicscom. Díky tomuto konceptu jsou sníženy požadavky na skladové zásoby náhradních dílů a komponent pro výrobu a také se zkracují dodací termíny. Systém Plics umožňuje zvolit pro každou měřicí úlohu individuální variantu snímače. Proto přístroje značky VEGA vyhovují technickým a fyzikálním požadavkům všech průmyslových odvětví.
 

Snímače tlaku Vegabar

 
Kompaktní snímače tlaku Vegabar tvoří ucelenou řadu přístrojů vhodných pro měření výšky hladiny v otevřených zásobnících i pro běžné měření provozních tlaků. Dodávají se s různými variantami procesních připojení podle požadavků zákazníka. Výstupem je analogový signál s digitální komunikací HART. Je možné dodat také snímače s výstupem pro průmyslové sběrnicové systémy Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus. Jsou vhodné pro použití v různých odvětvích: k dispozici jsou verze do prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu (potravinářství, farmaceutická výroba), s velkou odolností (chemie, petrochemie) nebo běžné provedení pro technologická zařízení bez speciálních požadavků. Snímače lze pořídit i ve variantě určené do prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro potravinářský a farmaceutický průmysl jsou určeny přístroje z korozivzdorné oceli a s krytím IP68 (obr. 1). V těchto provozech jsou požadovány snímače tlaku s čelním provedením měřicí membrány, které usnadňuje jejich čištění metodou CIP. Snímače tlaku Vegabar lze použít i v úlohách,
kde je požadována úroveň funkční bezpečnosti SIL 2 nebo SIL 3.
 
Předností popisovaných snímačů je použití speciálních keramických kapacitních senzorů tlaku patentovaných společností VEGA. Keramická měřicí buňka umožňuje konstruovat robustní a chemicky velmi odolné senzory tlaku s přetížitelností až 150násobku maximálního tlaku měřicího rozsahu. Vzhledem k použití speciální keramiky s drsností povrchu 0,5 µm jsou tyto snímače vhodné pro potravinářství a farmaceutickou výrobu. K měření médií o teplotě až +200 °C a s velkými požadavky na chemickou a mechanickou odolnost jsou určeny snímače s integrovanou oddělovací membránou ze slitiny Hasteloy a s unikátním systémem teplotní kompenzace.
 

Příklad použití: výroba alkoholických nápojů

 
Při výrobě značkových destilátů, lihovin a likérů se mísí různé druhy ovocných destilátů, konzumního lihu a přísad, aby bylo dosaženo požadovaného složení, chuti a barvy výsledného produktu. Suroviny používané k výrobě lihovin jsou skladovány v oddělených nádržích, z nichž jsou čerpány tlakem přibližně 140 kPa přímo do příslušné míchací nádrže (obr. 2). Vzhledem k velkému obsahu alkoholu je oblast skladování a výroby lihovin klasifikována podle směrnice ATEX jako prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóna 1. Tanky s lihovinami mají objem 1,2 m3 a více. Objem kapaliny v tanku se měří pomocí sledování polohy hladiny s rozsahem měření minimálně 1,5 m. K tomu jsou vhodné radarové snímače Vegapuls nebo snímače hydrostatického tlaku Vegabar 54 namontované na dně tanku. Převodník umístěný odděleně od senzoru usnadňuje nastavení a vizualizaci měřené hodnoty.
 
Skladovací tank je nutné chránit proti přeplnění. Proto je do víka tanku nainstalován limitní vibrační hladinový spínač Vegaswing 63 (obr. 3). Vibrační spínače jsou naprosto bezúdržbové a spínací bod není nijak ovlivňován vlastnostmi různých druhů destilátů a lihovin v tanku.
 
Dále je nutné měřit tlak v potrubí, jímž se kapaliny dopravují do mísicích a skladovacích tanků. K tomu se používá např. snímač tlaku Vegabar 53. Tento typ snímače se dodává s různými variantami připojení k potrubí a vyznačuje se velkou přetížitelností a odolností proti podtlaku. Snímačům tohoto typu proto nevadí přetlakové ani podtlakové rázy v potrubí.
 

Závěr

 
Hladinoměry a snímače tlaku značky Vega uvedené v článku dodává společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o., v nejrůznějších verzích pro široký rozsah použití. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám a jejich spolehlivost je ověřena dlouholetým provozem u nás i v zahraničí. Zkušení pracovníci společnosti rozumějí specifickým požadavkům daných odvětví.
 
Společnost Level Instruments CZ – Level Expert je připravena dodat měřicí techniku pro jakékoliv průmyslové odvětví, a to včetně bezplatného technického poradenství, vypracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka.
 
Obr. 1. Snímač tlaku Vegabar s krytem z leštěné korozivzdorné oceli
Obr. 2. Míchací nádrž pro výrobu lihovin
Obr. 3. Limitní vibrační hladinový spínač Vegaswing 63