Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Snímače tlaku a tlakové spínače Nautilus XML-F

Automa 9/2001

Ing. Petr Lustik, Vedoucí produktu Detekce
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Snímače tlaku a tlakové spínače Nautilus XML-F

Obr. 1.

Firma Schneider Electric CZ, s. r. o., uvedla na český trh řadu elektronických snímačů tlaku a tlakových spínačů pro ovládání pomocných obvodů Telemecanique – Nautilus XML-F. Jejich vlastnosti umožňují použít je ve všech aplikacích spojených s regulací nebo kontrolou tlaku v hydraulických nebo pneumatických okruzích, například v automobilovém průmyslu, technickém zabezpečení budov, úpravnách vody apod. Hlavními znaky nové řady přístrojů Nautilus je robustní pouzdro ze zinkové slitiny (Zamak), vstup měřeného média z korozivzdorné oceli, keramický tlakoměrný člen a integrální tlumení, ergonomicky umístěná membránová tlačítka s hmatovou odezvou a integrovaný čtyřmístný digitální displej. Snímače a spínače se nabízí ve dvanácti jmenovitých měřicích rozsazích, pokrývajících interval od –1 baru do 600 barů. Mají velmi vysokou odolnost proti tlakovým rázům a náhodnému přetlaku (šestinásobek jmenovitého rozsahu, maximálně 1 800 barů). Měřeným médiem mohou být hydraulické oleje, vzduch, sladká nebo mořská voda a korozívní látky při teplotě –15 až + 80 °C.

Podle provedení lze přístroje rozdělit do šesti základních typů:

  • analogový snímač s proudovým výstupem 4 až 20 mA,
  • analogový snímač s napěťovým výstupem 0 až 10 V,
  • univerzální snímač s proudovým výstupem 4 až 20 mA a se spínačem 200 mA, univerzální snímač s napěťovým výstupem 0 až 10 V a se spínačem 200 mA,
  • tlakový spínač se dvěma 200mA výstupy,
  • tlakový spínač s reléovým výstupem 2,5 A.

Analogové snímače mají výstupní signál nastavitelný mezi 75 % a 125 % jmenovitého rozsahu, univerzální snímače mají navíc všechny spínané meze (horní a dolní, resp. dvě horní a dvě dolní meze u provedení se dvěma 200mA výstupy) nezávisle nastavitelné. Horní spínané meze jsou nastavitelné od 7 do 100 % jmenovitého rozsahu přístroje a dolní spínané meze od 5 do 98 % tohoto rozsahu (příklad: je-li rozsah 40 barů, je horní úroveň 2,8 až 40 barů, dolní úroveň 2 až 39,2 baru).

Přístroj se nastavuje čtyřmi membránovými tlačítky, s jejichž pomocí se lze pohybovat ve třech obousměrně rolujících konfiguračních menu: Menu PrOG pro přístup k celkové konfiguraci přístroje, menu uSEr pro přístup k nastavení spínaných mezí a k diagnostice a menu rEAd pro přístup ke čtení parametrů nastavených v menu PrOG. Pohyb ve všech menu je znázorňován na displeji, který jinak ukazuje okamžitou hodnotu tlaku (má tři nastavitelné doby odezvy pro zajištění dobré čitelnosti i při rychlých změnách tlaku).

Správnou kalibraci snímače lze u všech přístrojů ověřit manuálně v menu uSEr. U analogových snímačů může být tato funkce aktivována dálkově, pomocí digitálního vstupu připojeného k PLC, což umožní kalibraci automaticky ověřit bez zásahu obsluhy. V tomto případě testovací funkce rovněž generuje analogový signál, který je ekvivalentem 50 % maximální hodnoty výstupu čidla (12 mA nebo 5 V), což může PLC následně ověřit.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 0362/76 63 33
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11
fax: 02/24 81 08 49

Brno
Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
http://www.schneider-electric.cz