Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Snímače teploty MMA od firmy Kobold

Společnost Kobold dodává cenově výhodné kompaktní snímače teploty se senzorem Pt100 ve stonku a s převodníkem na 4 až 20 mA nebo bez něj, volitelně i s místním ukazovatelem měřené hodnoty. Měřicí rozsah je od –198 do +250 °C, procesní připojení je závitové, popř. tri-clamp, Varivent nebo s převlečnou maticí. Smáčené části snímačů jsou z korozivzdorné oceli. Snímače se vyznačují mj. dobrou odolností proti vibracím.

 

V mnoha výrobních a zpracovatelských odvětvích hraje důležitou roli teplota materiálu a její regulace. Společnost Kobold nabízí širokou škálu přístrojů pro měření teploty, teplotních spínačů a snímačů teploty, které mohou být buď trvale instalovány v místě měření, nebo použity jako ruční přenosné přístroje.

Díky široké nabídce v této oblasti je možné rychle a jednoduše najít správné řešení většiny průmyslových úloh měření teploty. V sortimentu spínačů Kobold jsou k dispozici typy od jednoduchých pokojových termostatů až po teplotní spínače pro kapaliny a pevné látky s volitelnou vypínací teplotou. Pro měření teploty jsou k dispozici analogové i digitální snímače teploty; odporové, termočlánkové, s bimetalovými elektrodami, skleněné s teploměrnou kapalinou i bezdotykové, které měří infračervené záření. Široký výběr přístrojů pro měření teploty umožňuje flexibilní použití v mnoha průmyslových odvětvích a výrobních oblastech.

 

Snímače MMA

Snímače teploty MMA od firmy Kobold, které jsou určené k montáži do provozních zařízení, jsou cenově výhodnou možností, jak realizovat digitální snímač teploty s analogovým výstupem 4 až 20 mA. Snímače je možné volitelně vybavit vestavným displejem pro místní ukazování měřené teploty a limitními spínači.

Procesní připojení je závitem G1/4, G1/2, 1/2" NPT, popř. připojením tri-clamp podle DIN 32676, připojením Varivent nebo závitovým hrdlem a převlečnou maticí podle DIN 11851. Elektrické připojení je konektorem M12 nebo konektorem podle DIN 43650 (čtvercový konektor používaný původně u solenoidových ventilů). Použití standardizovaného konektoru usnadňuje případnou výměnu, retrofit nebo doplnění místním ukazovatelem měřené hodnoty.

 

Senzory

Ve stonku snímače je umístěn senzor Pt100 podle IEC 60751, třída přesnosti A, 1/3 DIN nebo 1/10 DIN, popř. senzor pro kryogenní měření. Rozsah měření je podle provedení –198 až +250 °C (MMA-H) nebo –70 až + 150 °C (MMA-0). K měření teplot přesahujících +150 °C jsou snímače vybaveny ochranným prodlužovacím krkem. Na objednávku je možné měřicí rozsah zvýšit do +400 °C. Přesnost je do 0,5 % měřicího rozsahu.

Senzory jsou umístěny ve stonku o průměru 6 mm a délce od 25 do 600 mm. Stonky snímačů odolávají tlaku do 3,6 MPa. Procesní připojení i stonek jsou z korozivzdorné oceli 1.4404 (AISI 316L).

 

Převodníky

Odporový výstup přímo ze senzoru Pt100 se používá jen výjimečně, jelikož je náchylný na rušení a není jej možné přenášet na velké vzdálenosti. Proto jsou snímače zpravidla vybaveny převodníkem. V případě snímačů teploty MMA jde o převodník ve dvouvodičovém zapojení s výstupním signálem 4 až 20 mA. Převodník je možné konfigurovat z počítače prostřednictvím komunikačního rozhraní Loop Link a softwaru PReset. Napájení převodníku je 8 až 35 V DC.

Třída krytí celého snímače, včetně převodníku a popř. volitelného displeje, je IP65.

 

Displej

Volitelnou možností je instalovat na snímač spolu s převodníkem displej, který ukazuje aktuální měřenou teplotu. Používají se displeje AUF-1000 nebo AUF-1001. Tyto displeje jsou čtyřčíslicové s číslicemi z červených LED. Na displeji je možné pomocí dvou nastavovacích tlačítek naprogramovat rozsah měření, polohu desetinného znaménka, tlumení, indikaci chyby a volitelně i spínací body.

 

Příklady využití

Snímače MMA jsou jednoduché a cenově výhodné. Svou přesností a rozsahem měření plně vyhovují pro průmyslové vytápění, ohřívače a pece. Uplatní se při konstrukci strojů a zařízení i jako součást techniky budov. Vzhledem k materiálům, z nichž jsou vyrobeny, mohou být použity také v potravinářství a farmacii. Odolávají i vibracím a slané vodě, a proto je lze využít i na lodích a v námořním vybavení.

 

Závěrem

Teplota je velmi důležitá veličina, na níž často závisí kvalita produktu, ale i bezpečnost strojů a jejich obsluhy. Přesné a spolehlivé měření teploty umožňuje také snižovat náklady na energii spojenou s ohřevem nebo chlazením. Proto je rozhodující používat kvalitní snímače teploty, které je navíc možné snadno připojit do regulačních smyček a řídicích systémů.

Díky vynikajícímu zpracování a vysoké stabilitě senzorů pracují snímače teploty a teplotní spínače Kobold dlouhodobě bez odchylek. Každý snímač je před použitím testován a kalibrován. Proto se uživatel může na snímače Kobold v každém případě spolehnout.

(KOBOLD Messring GmbH

 

Obr. 1. Snímače teploty MMA od firmy Kobold