Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Snímače síly od firmy Megatron

Snímače síly a zatížení se používají ve stále pestřejší paletě úloh. Oblast použití začíná ve strojírenství, pokračuje přes zkušební techniku, procesní průmysl nebo stavebnictví a končí u implementace snímačů ve zdravotnických, rehabilitačních a cvičebních zařízeních.

Článek popisuje sortiment snímačů síly dodávaných firmou Megatron. 

Firma Megatron nabízí široký sortiment snímačů síly vhodných pro většinu úloh. Měřicí rozsahy jsou od 3 N do 100 kN. Základem jsou fóliové tenzometry nalepené na pružných tělesech tvaru jednoduchého nosníku, ve tvaru písmene S (pro kombinované měření tahu a tlaku) či tvaru knoflíku (pro měření tlakové síly v ose). Kromě měřicího rozsahu a směru působení síly si uživatel může vybrat také verze s různým elektrickým výstupem, s vestavěným nebo externím převodníkem, a různým krytím. 

Snímače s pružným tělesem tvaru jednoduchého nosníku

Tyto snímače mají pružné těleso, které se na jednom konci pevně přišroubuje k rámu a na druhém konci na ně působí měřená síla. Mohou tedy měřit sílu v tahu i v tlaku. Megatron nabízí snímače KM200 s měřicím rozsahem do 50 N a KM300 s měřicím rozsahem do 350 N, na vyžádání do 2 kN (obr. 1). Obě provedení mají hliníková pružná tělesa, na nichž jsou nalepené fóliové tenzometrické senzory v můstkovém zapojení. Vzhledem ke konstrukci měřicího tělesa jsou tyto snímače málo citlivé na excentrické zatížení. Snímače uvedených typů nemají vlastní převodník a jsou zvláště vhodné pro vestavbu do stroje. Ocení je výrobci strojů a zařízení, a to nejen pro jejich výhodnou cenu, ale také proto, že jejich malé rozměry, zvláště zástavbová výška, umožňují montáž do stísněných prostor.

Dalšími variantami nosníkových snímačů v sortimentu firmy Megatron jsou kompaktní snímače KM/KT701 (do 1 kN; obr. 2) a KM/KT801 (do 5 kN). Jde o snímače určené pro plošinové váhy a podobné úlohy. Verze KT se od KM liší tím, že mají vestavěný převodník. Snímače jsou dodávány včetně kalibračního listu (kalibrace může být v newtonech nebo v kilogramech). 

Snímače s pružným tělesem tvaru dvojitého nosníku

Snímače s pružným tělesem tvaru dvojitého nosníku se nazývají také snímače s pružným tělesem tvaru S. Typickou oblastí použití těchto snímačů jsou závěsné a jeřábové váhy.

Snímač KM500 (obr. 3) s rozsahem do 500 N má velmi malé rozměry, a proto je vhodný pro vestavbu do strojů a zařízení. Výhodou je také jeho nízká cena. Dalšími varian­tami jsou snímače KM/KT1401 (do 1 kN; obr. 4) KM/KT 1501 (do 10 kN) a KM1506 (do 20 kN; obr. 5; zvláště robustní verze, snášející velké přetížení). 

Knoflíkové snímače

Knoflíkové snímače síly mají tvar plochého válce (knoflíku). Na jeho horní straně je čep, na nějž působí měřená síla. Deformačním členem je membrána umístěná uvnitř snímače. Snímače měří tlakovou sílu: verze KMB32 (obr. 6) do 8 kN a verze KMB38 do 40 kN. Vzhledem ke krytí IP64 a krytu z korozivzdorné oceli je možné je použít i v náročných průmyslových podmínkách. Jsou vhodné např. pro zjišťování hmotnosti sil a tanků v procesním průmyslu. 

Převodník

Tam, kde je to možné, doporučuje se použít verzi s vestavěným převodníkem. Ušetří se tím za náklady na instalaci náročné kabeláže mezi senzory a převodníkem a signál ze snímače je možné přímo zpracovat řídicím systémem nebo zobrazovací jednotkou. Je však mnoho úloh, kde je výhodnější použít externí převodník. Megatron nabízí převodník IMA2-DMS (obr. 7), určený pro přímé připojení tenzometrických senzorů. Převodník se připevňuje na lištu DIN v rozváděči. Jeho výstupem jsou analogové signály – napěťové (0 až 5/10 V, ±5 V, ±10 V) nebo proudové (0/4 až 20 mA). Napájecí napětí 24 V DC je galvanicky oddělené od napájení senzorů v měřicím můstku. Dvěma otočnými trimry na čele převodníku se nastavuje zesílení a offset. 

Kam pro další informace

Bližší informace o sortimentu firmy Megatron lze najít na www.megatron.cz. Pracovníci firmy Megatron (kontakt viz inzerát na předchozí straně) zájemcům rádi poradí s výběrem vhodného snímače pro danou úlohu i s jeho instalací.

[Podklady firmy Megatron.] (Foto: Megatron)

(Bk)

Obr. 1. Nosníkové snímače v provedení OEM určené k vestavbě do strojů a zařízení

Obr. 2. Kompaktní nosníkový snímač KT701 s vestavěným převodníkem

Obr. 3. Snímač s pružným tělesem tvaru S v provedení OEM

Obr. 4. Snímač KT1401 s pružným tělesem tvaru S s vestavěným převodníkem je vhodný např. pro závěsné váhy

Obr. 5. Snímač KM1506 měří sílu do 20 kN a při tomto měřicím rozsahu snese až trojnásobné přetížení

Obr. 6. Knoflíkový snímač KMB32 je vhodný např. k měření hmotnosti sil a tanků