Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Snímače s rozhraním CANopen

číslo 8-9/2003

Snímače s rozhraním CANopen

V automatizační technice se i v oblasti senzorů stále více prosazuje komunikace využívající sběrnici CANopen. JUMO podporuje tento trend dvěma novými převodníky CANopen pro tlak a teplotu. Robustní, kompaktní a přesné – to jsou význačné rysy obou nových převodníků JUMO CANtrans p a JUMO CANtrans T.

Uživatel při jejich použití ocení zvláště tyto přednosti:

  • jednoduchou kabeláž a montáž,
  • rychlý a rušení odolný přenos dat od senzoru do řídicí jednotky,
  • úsporu při uvádění do provozu a při údržbě díky jednotnému parametrování a diagnostice celého zařízení až na úroveň senzorů,
  • odlehčení centrálního řízení předzpracováním měřených hodnot a dalšími přídavnými funkcemi (tzv. inteligentní senzory),
  • velkou bezpečnost díky permanentní samodiagnostice a redundanci.
Obr. 1.

CANtrans p

Převodník tlaku CANtrans p lze vybavit širokou paletou osvědčených senzorů JUMO, a tak umožňuje pro každé použití zvolit optimální a osvědčený senzor tlaku i vhodné připojení k procesu. Tlakové rozsahy jsou od 25 kPa do 60 MPa relativního i absolutního tlaku. Přesnost měření (max. odchylka charakteristiky) je do 0,5 %, volitelně do 0,2 %. Měřená hodnota tlaku je linearizovaná a teplotně kompenzovaná a na sběrnici CANopen může být k dispozici v libovolných jednotkách tlaku.

Snímač teploty CANtrans T využívá pro vyhodnocení teploty platinová čidla podle ČSN EN 60751, čímž je zabezpečena vysoká přesnost a dlouhodobá stabilita. Samotný senzor se dodává v toleranční třídě A nebo B. Dva různé měřicí rozsahy umožňují vyhodnocovat teplotu v rozsahu od –50 do +450 °C. Měřená hodnota vyjádřená ve stupních Celsia nebo Fahrenheitových stupních je v linearizované podobě k dispozici na rozhraní CANopen. Prostřednictvím různých připojení lze snímače teploty CANtrans T přizpůsobit téměř všem požadavkům na umístění a montáž.

Dvojitý snímač teploty

Na přání je k dispozici dvojitý snímač teploty, jehož senzory a analogové signálové cesty jsou kompletně redundantně zdvojeny. Pro použití v systémech s vysokými nároky na bezpečnost je tak možné využít mimořádně kompaktní a úsporné řešení.

Rozhraní CANopen

Rozhraní CANopen podporuje přístrojový profil DS404, což zaručuje kompatibilitu s obvyklými komponentami v systémech řízení využívajících sběrnice CANopen. Nastavit parametry je možné pomocí všech běžných nástrojů pro CANopen. Dále jsou podporovány užitečné přídavné funkce, jako např.:

  • přepočet měřené hodnoty na libovolné jednotky,
  • kontrola mezních hodnot,
  • vyhodnocování extrémů (minimum a maximum),
  • samodiagnostika senzoru s chybovou signalizací,
  • kalibrace a rekalibrace.

(Jumo)

JUMO Měření a regulace, s. r. o.
Šumavská 31
612 54 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz

Inzerce zpět