Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Snímače polohy hladiny řady LK pro strojírenství

číslo 4/2005

Snímače polohy hladiny řady LK pro strojírenství

Snímače polohy hladiny řady LK jsou určeny ke kontinuálnímu sledování polohy hladiny kapalin v nádržích různých druhů, např. v nádobách pro chladicí kapaliny, v cisternách hydraulických olejů nebo v průmyslových pračkách. Obr. 1. Senzory se nastavují podle druhu měřené kapaliny rychle a snadno z obslužného menu. Univerzální montážní příslušenství umožňuje vestavět tyto senzory do různých typů nádob, přičemž hloubka ponoru senzorů může být libovolně nastavena.

Pracovním spínacím výstupem je možné pohodlně řídit úrovně plnění v rozpětí nastavených mezí. Senzory řady LK umožňují volné programování spínacích bodů v obou směrech a nastavení okénkové funkce. Pomocí displeje LED, umístěného přímo na senzoru, je možné určit aktuální stav hladiny. Navíc lze přímo, s využitím spínacího bodu „přeplnění“, hlídat kritické stavy, jako je např. přetečení kapalin z nádoby. Z bezpečnostních důvodů funguje tento výstup nezávisle na provozním měření polohy hladiny.

Výhoda tohoto senzoru spočívá v tom, že je to přístroj se dvěma funkcemi: s kontinuálním měřením polohy hladiny a s bezpečnostním výstupem. Soustředění těchto dvou funkcí do jednoho senzoru představuje finanční úsporu při nákupu zařízení i úsporu nákladů při montáži a údržbě.

ifm electronic, http://www.ifm-electronic.cz, e-mail: info.cz@ifm-electronic.com