Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Snímače Optibar optimalizují technologické procesy

Značku Krohne odborná veřejnost z oboru měření a regulace většinou spojuje s kvalitními a spolehlivými průtokoměry a hladinoměry. Ne každý však ví, že společnost Krohne již několik let vyrábí a dodává vlastní snímače tlaku a rozdílu tlaků. Jde o logické rozšíření výrobního programu, neboť právě snímače tlaku jsou často používány mj. k měření polohy hladiny nebo tlakové korekce při měření průtoku plynů. Diferenční snímače tlaku se naopak používají k měření průtoku pomocí škrticích orgánů a rychlostních sond. Tento článek představuje jednotlivé výrobky společnosti Krohne pro měření tlaku s ohledem na zaměření tohoto čísla časopisu.

Nejmenší a nejjednodušší snímač ve výrobním programu Krohne je Optibar P2010 C (obr. 1). Jde o snímač tlaku tzv. lehké řady s navařenou čelní membránou s drsností povrchu Ra < 0,4 μm, který byl speciálně navržen a dimenzován s ohledem na požadavky potravinářského a farmaceutického průmyslu. Je určen k měření absolutního a relativního tlaku plynů, par a kapalin v provozech s vysokými požadavky na hygienu. Spolehlivě měří s vynikající opakovatelností a dlouhodobou stabilitou, a to i v případě pravidelného čištění procesy CIP a SIP, protože materiály použité na jeho výrobu mají výbornou odolnost proti měřeným i čisticím roztokům a jeho smáčená část neobsahuje žádné dutiny, kde by mohla média ulpívat. Jeho základní přesnost je ±0,25 % a přístroj vyniká velkou stabilitou nuly. Krytí IP68, použité materiály, patnáct typů a rozměrů zakončení pro procesní připojení a přijatelná cena činí z tohoto snímače nejčastěji používanou variantu ve sterilním prostředí potravinářských a farmaceutických provozů.

Obzvlášť důležitým produktem v sortimentu snímačů tlaku společnosti Krohne je Optibar PC 5060 C (obr. 2 vlevo). Jde o kapacitní snímač pro měření absolutního a relativního tlaku kapalin par a plynů v náročných průmyslových podmínkách s vysokou odolností proti přetížení a vakuu. Senzor snímače tlaku Optibar PC 5060 C obsahuje měřicí celu CERTEC® s robustní keramickou membránou, která je ke keramické základně upevněna skleněnou pájkou. Pouzdro elektroniky z lakovaného hliníku nebo korozivzdorné oceli je dodáváno v provedení jedno- nebo dvoukomorovém s oddělením silové a signální části. Tato koncepce rovněž umožňuje variabilní umístění displeje shora nebo z boku snímače, přičemž v obou případech je možné displej polohovat pootočením o 90°. Pro hygienické provozy je dodáváno speciální jednokomorové pouzdro z elektrolyticky leštěné korozivzdorné oceli. Snímač vyniká vysokou základní přesností ±0,05 % při značném rozpětí rozsahových řad od 2,5 kPa do 10 MPa. Více než stovka typů a rozměrů zakončení pro procesní připojení tento snímač předurčuje k univerzálnímu použití ve všech průmyslových odvětvích včetně potravinářských a chemických provozů (obr. 3). Tyto snímače jsou velmi úspěšně využívány u médií s vysokou abrazivitou.

Od předchozího snímače je odvozen Optibar PM 5060 C (obr. 2 vpravo). Na rozdíl od předchozího typu je osazen kovovou měřicí celou. Sortiment základních koncovek pro procesní připojení obsahuje „pouhých“ 40 základních typů a rozměrů, umožňuje však montáž přírubových oddělovačů s plochou membránou nebo membránou umístěnou na tubusu a s kapilárním přenosem tlaku. Tyto sestavy se úspěšně používají u médií se specifickými chemickými vlastnostmi nebo vysokou teplotou, popř. v provozech, kde se vyskytují silné vibrace.

Sortiment snímačů tlaku s čelní membránou firmy Krohne uzavírá Optibar DP 7060 C. Tento zcela nově vyvinutý piezorezistivní diferenční snímač tlaku měří nejen rozdíl tlaků za libovolných provozních podmínek, ale současně i statický tlak v procesním potrubí. Mimořádně kompaktní měřicí cela má výraznou a přesnou odezvu na změny teploty – doba odezvy na skok je pouhých 125 ms. Snímač proto poskytuje dostatek měřených hodnot pro spolehlivé a stabilní řízení měřených procesů. Komoru pro snímání vyššího tlaku lze vybavit přírubovým oddělovačem s plochou membránou (obr. 4) nebo membránou umístěnou na tubusu (obr. 5). I tento snímač používá skříň elektroniky shodnou s typem PC (PM) 5060, a umožňuje proto variabilní umístění displeje.

Všechny tři posledně jmenované typy řady Optibar, PC 5060 C, PM 5060 C a DP7060 C, mají výstupní signál 4 až 20 mA HART, popř. protokol Foundation Fieldbus nebo Profibus-PA, takže umožňují dálkový přenos dat včetně nastavování parametrů.

Typovou řadu Optibar doplňuje snímač absolutního a relativního tlaku P 1010 C a ponorná sonda LC 1010 C. Tyto snímače však nemají procesní připojení s čelní membránou, proto jsou zmíněny pouze pro ucelení sortimentu.

Společnými vlastnostmi snímačů tlaku řady Optibar jsou velká mechanická odolnost, elektrická pevnost, přesnost měření a dlouhodobá stabilita nastavených hodnot. Proto se snímače Optibar stále častěji vyskytují po boku osvědčených snímačů již zavedených značek v oboru měření tlaku zejména v exponovaných provozech.

Bližší informace o snímačích Optibar jsou na adrese http://cz.krohne.com/cs/vyrobky/mereni-tlaku/.

Ivan Tůma, KROHNE CZ, spol. s r. o. (ituma@krohne.cz)

Obr. 1. Snímače tlaku Optibar P 2010 C

Obr. 2. Snímače tlaku Optibar PM 5060 C s jednokomorovým pouzdrem (vlevo) a Optibar PC 5060 C s dvojitým pouzdrem

Obr. 3. Procesní zakončení s keramickou membránou (vlevo) a s kovovou membránou (detail z čela)

Obr. 4. Diferenční snímač tlaku Optibar DP 7060 C s přírubovými oddělovači s kapilárním přenosem

Obr. 5. Diferenční snímač tlaku Optibar DP 7060 C s přímo montovaným přírubovým oddělovačem a membránou umístěnou na tubusu