Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Snímače obrazu

Zásilková firma Distrelec nabízí ve svém katalogu také snímače obrazu pro konktrolu a měření ve výrobě. V oddíle automatizace lze nalézt snímače obrazu ZFV firmy Omron, dodávané v „barevné“ nebo „černobílé“ verzi s integrovaným osvětlením. Ke snímači je kabelem délky 2 m připojena řídicí jednotka, která umožňuje snímač konfigu­rovat podle požadované funkce v několika málo krocích za pomoci integrované obrazovky LCD velikosti 1,8" o vysokém rozlišení. Na obrazovce řídicí jednotky je při nastavování a provozu vidět živý ob­raz, takže uživatel má okamžitou zpětnou vazbu. Výběr řídicích jed­notek poskytuje nástroje pro téměř jakýkoliv způsob kontroly výrob­ků: od jednoduchého zjišťování přítomnosti po pokročilé rozpozná­vání tvarů. V grafickém menu řídicí jednotky je možné si zvolit jednu z těchto osmi metod měření a vyhodnocení obrazu:
  • počítání hran objektů pomocí funkce Edge Count,
  • rozpoznávání předmětů podle rozdílů či přítomnosti vzorů,
  • kontrola předmětů podle velikosti,
  • ověřování polohy předmětů nástrojem Edge Tool,
  • kontrola předmětů pomocí průměrné hustoty a deformací.
  • měření šířky předmětů nástrojem Edge Tool,
  • kontrola jednotlivých znaků a přítomnosti řetězce znaků,
  • zjišťování rozdílu mezi zjištěnou a referenční barvou (pouze u ba­revné verze).
Pro každou řídicí jednotku lze nastavit jednu kontrolní funkci a jed­notky lze podle potřeby snadno přidávat a připojovat je na společnou komunikační sběrnici. Pro provádění několika kontrol výrobku sou­časně lze spojit až pět řídicích jednotek. V řídicí jednotce lze ucho­vat až osm konfigurací. Jestliže to nestačí nebo je-li třeba výsledky a nastavení protokolovat nebo sdílet, je možné použít volitelnou jed­notku pro ukládání dat.
 
Informace o celé nabídce zásilkového obchodu Distrelec lze na­lézt v katalogu na www.distrelec.com.
(Distrelec)
 
Obr. 1. Snímače obrazu řady ZFV s řídicími jednotkami
 
Tab. 1. Parametry snímačů obrazu řady ZFV