Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Snímače na principu vířivých proudů – čistá práce ve špinavém prostředí

Snímače vzdálenosti na bázi vířivých proudů od společnosti Micro-Epsilon jsou mimořádně výkonné a robustní. V nepříznivých prostředích se cítí jako doma. Pracují rychle a s mimořádnou přesností i při vysokých tlacích, ve znečištěném prostředí, za přítomnosti mazadel a při měnících se teplotách. Snímače eddyCurrent se používají k měření polohy, vzdálenosti, oscilací a vibrací. 

Snímače polohy založené na principu vířivých proudů se na rozdíl od běžnějších indukčních snímačů vyznačují lepší přesností a teplotní stabilitou. Také oblast použití je větší, protože umožňují měřit feromagnetické i neferomagnetické vodivé materiály. Jsou též odolné proti nepříznivým vlivům okolí: zaprášení, znečištění olejem, vysokému tlaku a výkyvům teploty.

Jejich princip je vidět na obr. 1. Cívka je napájena střídavým proudem, v důsledku čehož kolem ní vzniká magnetické pole. Je-li v magnetickém poli vodivý materiál, indukují se v něm vířivé proudy. Ty podle Faradayova zákona vytvářejí vlastní magnetické pole, které působí proti magnetickému poli cívky. Tím se změní její impedance a změnu její amplitudy a posunutí fáze měří převodník. Čím je vodivý předmět blíže, tím větší je intenzita výřivých proudů a tím větší je změna impedance. 

Kompaktní snímač eddyNCDT 3001

Kompaktní snímače na principu vířivých proudů řady eddyNCDT 3001 s integrovaným převodníkem (obr. 2) se používají např. při monitorování tloušťky olejové mezery v hydrostatických ložiskách (obr. 3). Tato ložiska se využívají tam, kde je třeba velká nosnost, tuhost, přesnost a častý rozběh a doběh, např. v kamenných mlýnech nebo teleskopických mechanismech.

U hydrostatických ložisek se tlak v mazací olejové vrstvě vytvoří pomocí vnějšího zdroje tlaku. Mazivo je tlačeno mezi ložiskové plochy, které jsou tak od sebe odděleny tenkým lubrikačním filmem. Styčné plochy nejsou vystaveny tření a pracují bez opotřebení. Jakákoliv porucha hydrauliky, jejímž důsledkem by byl pokles tlaku, by měla katastrofální následky, které by mohly vést k závažnému poškození ložisek spojenému s vysokými náklady na odstávku a opravu zařízení. Snímače na principu vířivých proudů eddyNCDT 3001 jsou pro spolehlivé monitorování olejové mezery v hydrostatických ložiskách ideální. Předurčuje je k tomu velká přesnost, odolnost proti tlaku, nezávislost měření na přítomnosti mazadel a automatická kompenzace při měnící se teplotě okolí. 

Robustní snímače eddyNCDT 3005

Nová série snímačů eddyNCDT 3005 (obr. 4) je vybavena aktivní kompenzací teploty v rozsahu od –30 do +180 °C. Eddy- NCDT jsou robustní snímače, jejichž řídicí elektronika není přímo ve snímací hlavě, ale na konci odolného kabelu o délce 1 m v kompaktním pouzdru zakončeném konektorem M12. I při vysokých nebo měnících se teplotách v pracovním okolí senzoru má měření vysokou přesnost. Převodník, kabel a senzor jsou odolné proti tlakům do 1 MPa.

Kompaktní robustní snímače a velká přesnost v kombinaci s výhodným poměrem ceny k výkonu dělají ze snímačů na principu vířivých proudů eddyNDCT 3001 a 3005 první volbu pro přímé zabudování do hromadně vyráběných strojů, přístrojů a průmyslových zařízení. 

Novinka v měření pomocí vířivých proudů – eddyNCDT 3060

Pro snímače na bázi vířivých proudů je nyní k dispozici nová měřicí jednotka eddy NCDT 3060. Jde o výkonný systém pro rychlé a přesné měření. Jednotka eddyNCDT 3060 je kompatibilní s více než 400 typy snímačů. Vyznačuje se snadným použitím, inteligentním zpracováním signálu, např. pětibodovou kalibrací nebo programovatelným nastavením spínacích bodů, výstupem hodnoty teploty a také možností uložit několik kalibračních křivek (např. pro různé materiály).

Ethernetové rozhraní umožňuje připojení do moderních komunikačních sítí. Konstrukce jednotky je přizpůsobena pro přímou integraci do strojů a zařízení.

(MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r. o.)

Obr. 1. Snímač vzdálenosti na principu vířivých proudů

Obr. 2. Kompaktní snímače vzdálenosti eddyNCDT 3001

Obr. 3. Snímač na bázi vířivých proudů pro měření vrstvy maziva v hydrostatickém ložisku

Obr. 4. Robustní snímače eddyNCDT 3005 s odděleným senzorem a převodníkem