Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Snímače Dinel pro potravinářství a farmacii

Společnost Dinel, s. r. o., je přední výrobce systémů pro měření výšky hladiny a průtoku, sídlící v České republice. Společnost produkty sama vyvíjí, vyrábí je a prodává ve více než šedesáti zemích světa, přičemž objem exportu trvale překračuje dvě třetiny produkce. Provozní přístroje značky Dinel nacházejí uplatnění kromě všech oblastí průmyslu, dopravy,

environmentálních a zemědělských technologií rovněž v potravinářství a farmaceutickém průmyslu. Právě těmto oborům se věnuje tento článek. 

V potravinářství lze oblasti použití snímačů rozlišit podle fází na oblast přípravy základních surovin, oblast výroby vlastního produktu, oblast balení produktu a oblast podpůrných procesů.

V oblasti přípravy základních surovin vchází do hry např. slad, mouka, voda, oleje, kvas, melasa, různé sirupy, mléko, cukr, káva, kakao, koření atd. Hladinu všech těchto produktů, ať sypkých, či kapalných, lze spolehlivě měřit, kontinuálně nebo limitně, hladinoměry Dinel.

 

Sypké suroviny

Jako příklad lze uvést sypké základní suroviny, které se většinou nacházejí v objemných kovových silech a zásobnících (obr. 1). V nich se používají kontinuální radarové hladinoměry GRLM-70Xi nebo -70Xd Miranda, pracující na principu TDR (Time-Domain Reflectometry), jež zpravidla doplňují kapacitní limitní snímače DLS-35Xi nebo DLS-27Xd pro havarijní detekci maximální polohy hladiny. Tato kombinace zvládá i velmi prašná média do výšky až 40 m. Protože v potravinářských silech často hrozí nebezpečí výbuchu, jsou snímače v jiskrově bezpečném provedení (Xi) nebo v pevném závěru (Xd).

 

Kapalné suroviny

Příkladem základní kapalné suroviny je rostlinný olej. Bývá skladován v beztlakých nádržích, takže je velmi dobře měřitelný ul­trazvukovou metodou (ULM-70), ale i pomocí hydrostatického tlaku (HLM-35).

Také pro měření hladiny pitné vody lze použít jak ultrazvukové hladinoměry, tak hydrostatické hladinoměry, záleží na konkrétních podmínkách. Voda je rovněž médiem s nejčastěji měřeným průtokem, a to jak orientačně pomocí kalorimetrických sond TFS-35, tak přesně při použití elektromagnetických průtokoměrů EMF-115.

 

Výroba se zvýšenými požadavky na hygienu

Výroba potravinářského produktu je obvykle velmi citlivá na hygieničnost součástí přicházejících do styku s médiem. Měřicí technika navíc musí odolávat čištění procesy CIP nebo SIP (Clean In Place, Sterilization In Place). Tím je v podstatě vyloučena ultrazvuková metoda měření polohy hladiny a pro kontinuální měření tekutých nebo pastovitých produktů lze v omezené míře použít kontinuální nebo kapacitní hladinoměry s elektrodami potaženými plasty FEP nebo PFA. Nejvhodnější jsou vysokofrekvenční limitní hladinoměry generace RFLS-35 pro montáž z boku (obr. 2) a přístroje nově uvedené série RFLS-28 pro montáž shora. Lze jimi snímat jak kapalné, tak polotekuté produkty (mléko, pivo, kečupy, jogurty, čokoládu, sirupy apod.; obr. 3). Přestože je měřicí elektroda poměrně malá, nevadí jí ani vrstva ulpělého média o tloušťce několik milimetrů. Způsobilost pro styk s potravinami byla ověřena zkušebnou ITC (Institut pro testování a certifikaci, a. s.).

Pro oblast výroby a balení sypkých a práškových finálních produktů (obr. 4) lze použít kontinuální kapacitní hladinoměry CLM-70 nebo DLM-35. Jejich výhodou je spolehlivá funkce i při měření velmi lehkých materiálů (vločky, chipsy, křupky apod.), které mají tak malou permitivitu, že je nelze zachytit radarovými hladinoměry. Další výhodou CLM- 70 je měření podél celé délky elektrody bez mrtvých zón.

Limitní snímání hladiny sypkých médií je tradičním uplatněním pro kapacitní snímače – DLS-35, DLS-27, CPS-24. K dispozici je široký výběr elektrod a provedení pro nejrůznější kombinace médií a prostředí.

 

Pomocné technologie

Snímače a hladinoměry Dinel se uplatní i v pomocných potravinářských technologiích – např. při přípravě mycích roztoků, v chladicích systémech, při měření odpadního materiálu apod.

 

Farmaceutické výroba

V případě farmaceutických technologií jsou požadavky na měřicí techniku obdobné, sanitace se ale častěji provádí párou, proto se volí vysokoteplotní varianty přístrojů. Při výrobě léčiv a léčivých preparátů se často používají organická rozpouštědla, která jsou hořlavá, proto se dobře uplatní snímače a hladinoměry nevýbušných provedení.

 

Závěr

V potravinářství a farmacii se nachází široké spektrum úloh měření hladin a průtoků. Snímače a měřicí systémy Dinel (spojení viz inzerát na str. 27) nacházejí uplatnění ve většině z nich.

 

(Dinel, s. r. o.)

Obr. 1. Sila na obilí s plochým dnem

Obr. 2. Vysokofrekvenční hladinoměry RFLS-35

Obr. 3. Plnička piva do skleněných a PET lahví

Obr. 4. Balicí stroj pro balení koření a jiných sypkých potravin do plochých sáčků