Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Snímače a detektory průtoku

číslo 12/2003

Snímače a detektory průtoku

Společnost Turck vyrábí a dodává snímače pro sledování průtoku plynů a kapalin pracující na kalorimetrickém principu. Tyto snímače nemají žádné mechanicky pohyblivé části a vyhodnocují okamžitý objemový průtok.

Kalorimetrické snímače průtoku lze použít k optimalizaci procesů probíhajících v různých aplikacích v mnoha průmyslových oborech. Příklady využití jsou velmi rozmanité: sledování hydraulických systémů, chladicích a mazacích okruhů, zábrana běhu „na sucho„ u čerpadel, kontrola chodu ventilátorů a odsávacích jednotek atp.

Z hlediska konstrukce lze vyráběné snímače rozdělit na:

  • kompaktní: senzor a vyhodnocovací jednotka jsou umístěny ve společném pouzdru,
  • s odděleným senzorem: senzor musí být připojen k externí vyhodnocovací jednotce.
Obr. 1.

Senzory přitom mohou být:

  • ponorné, montované do šroubení na potrubí,
  • tzv. in-line, tj. vsazené do potrubí jako jeho součást.

Podle výstupu je možné snímače rozdělit na dvouhodnotové (detektory), které v závislosti na mezi průtoku nastavené potenciometrem vyhodnocují, zda médium protéká nebo neprotéká, a analogové, jejichž výstupní signál 0/4 až 20 mA je úměrný okamžitému průtoku média.

Doplňkový údaj, který je možné sledovat, je teplota média trvale až do 100 °C a krátkodobě až do 120 °C.

Senzory jsou k dispozici se závity (G1/4", G1/2", GL1/2" nebo NPT1/2"). Montují se jednoduše např. při použití tvarovky (tzv. T-kus) nebo návarku. Odolávají tlaku do 10 MPa.

Kompaktní snímače

Snímače v kompaktním provedení jsou z korozivzdorné oceli nebo z plastu. Vlastní senzor, který je vždy ocelový, a vyhodnocovací jednotka jsou obsaženy v jednom robustním pouzdře (obr. 1).

K dispozici jsou snímače s tranzistorovými výstupy pnp nebo npn, reléovým výstupem a analogovým výstupem 0/4 až 20 mA. Spínací bod u dvouhodnotových snímačů nebo měřicí rozsah u analogových snímačů se snadno nastavují potenciometrem. Stav průtoku a stav výstupu snímače jsou signalizovány řadou šesti LED. Díky své univerzálnosti a snadné instalaci jsou kompaktní typy nejpoužívanější skupinou těchto snímačů, uplatňujících se při různých druzích kontroly kapalných médií v různých aplikacích (obr. 2).

Ponorné senzory

Snímače průtoku bez vyhodnocovacího zařízení jsou vhodné pro použití v náročném průmyslovém prostředí nebo pro média o teplotě až 160 °C.

Senzory s větší odolností proti tlaku (až do 60 MPa) umožňují kontrolovat průtok např. v kompresorových stanicích a hydraulických agregátech.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Snímače in-line

Pro malé objemové průtoky lze využít speciální snímače in-line, které mohou sledovat průtok kapalin (např. vody nebo oleje) v rozmezí od 0,3 do 108 l/h (obr. 3). Senzory z korozivzdorné oceli se vkládají (šroubují) rovnou do potrubí. Jsou k dispozici s vnitřním průměrem od 3,5 do 9,3C a provozním tlaku až 1,6 MPa pro průtok až 1 800 l/h.

Snímače průtoku pro potravinářství a farmacii

Pro detekci a řízení průtoku v potravinářském a farmaceutickém průmyslu jsou určeny speciální hlídače s připojením na technologická zařízení. Jsou umístěny v pouzdře zhotoveném z korozivzdorné oceli s leštěným povrchem a velkou odolností proti vysokým teplotám a agresivním čisticím prostředkům.

Chemicky odolné snímače

Pro sledování průtoku agresivních médií nepostačuje běžná korozivzdorná ocel A4. Podle oblasti aplikace zde mohou být použity chemicky odolné plasty (PTFE a PVDF), ušlechtilé korozivzdorné slitiny nebo titan.

Obr. 5.

Snímače průtoku do prostředí s nebezpečím výbuchu

Snímače průtoku do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou navrženy tak, aby vyhovovaly standardům jiskrové bezpečnosti (i) pro použití v zónách 0 a 2. K dispozici jsou pouze oddělené senzory (obr. 4), které je nutné připojit k vyhodnocovací jednotce v nevýbušném provedení. Provozní teplota média je –20 až +120 °C a maximální provozní tlak 6 MPa.

Vyhodnocovací zařízení

Pro ponorné senzory a snímače in-line jsou k dispozici vyhodnocovací jednotky MK96 a MS96 k montáži na lištu DIN a MC96 na eurokartě k použití v 19" rámu (obr. 5). Jednotky se dále liší provedením, funkcí, výstupem a napájecím napětím. Jednotka MS96 zajišťuje vedle kontroly průtoku také kontrolu teploty. Pro hlídače průtoku do prostředí s nebezpečím výbuchu lze využít vyhodnocovací zařízení s jiskrově bezpečnými řídicími obvody typových řad MS96… a MC96…Ex.

Podrobnější informace o uvedených přístrojích lze nalézt v katalogu Hlídače průtoku nebo na firemním CD. V rámci služeb a servisu společnost Turck bezplatně zajistí návrh řešení a jeho vyzkoušení u zákazníků.

Jan David,
Turck s. r. o.

Společnost Turck děkuje všem svým zákazníkům za spolupráci a přeje jen to pěkné v roce 2004.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766
fax: 495 518 767
GSM: 602 145 538, 742 260 950
mobil: 602 443 710
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz

Inzerce zpět