Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Snímač vzdálenosti Q50

Automa 9/2001

Martin Fišer, Jan David, Turck, s. r. o.

Snímač vzdálenosti Q50

Společnost Banner, přední světový specialista na optosenzorovou techniku, vyrábí a dodává řadu snímačů vzdálenosti s analogovým výstupem. Senzory jsou dodávány pod obchodním označením L-GAGE® – laserové senzory s rozsahem měření od 45 do 70 mm, MINI ARRAY® – optické clony s rozsahem měření od 163 do 1 951 mm a OMNI BEAM® – senzory pro světlovody s rozsahem měření od 0,1 do 1 000 mm.

Obr. 1.

Jednou z novinek je snímač vzdálenosti Q50, pracující na optickém triangulačním principu pro měření vzdáleností od 100 do 300, popř. 400 mm. Senzor pracuje s infračerveným světlem (vlnová délka 880 nm; max. měřicí vzdálenost 400 mm) nebo viditelným červeným světlem (vlnová délka 685 nm; max. měřicí vzdálenost 300 mm). Speciální dvojitá polyakrylátová čočka senzoru vytváří světelný paprsek o průměru 20 mm, což umožňuje přesně snímat i objekty s nerovným povrchem. Na výstupu senzoru je k dispozici analogový proudový (4 až 20 mA) nebo napěťový signál (0 až 10 V).

Senzor je díky módu učení snadno a rychle nastavitelný jedním tlačítkem. Lze nastavit velikost i polohu pracovního okna, tj. rozsahu vzdáleností, v nichž je předmět detekován. Např. pro vzdálenost 125 mm je nejmenší velikost okna 10 mm. Je-li snímač nastaven na tuto vzdálenost a velikost okna, detekuje předměty v oblasti 120 až 130 mm. Výhodou této metody je, že snímač nereaguje na předměty mimo tuto oblast, a to ani tehdy, mají-li povrch s velkou odrazivostí. Lze tak sledovat např. plnění nádob: snímač umístěný nad nádobou detekuje hladinu v určeném rozsahu a nevadí mu odraz světla ode dna nádoby. Směrnice závislosti analogového výstupu na vzdálenosti může být kladná nebo záporná, v závislosti na pořadí nastavení mezí. V daném příkladu to znamená, že lze nastavit minimální úroveň signálu při 120 mm (4 mA nebo 0 V), maximální při 130 mm (20 mA nebo 10 V), ale také naopak. Mezi nastavenými hranicemi pracovního okna se analogový výstup lineárně mění. Senzor má patentovaný výstupní systém, který automaticky nastaví výstupní signál na celou šíři nastaveného pracovního okna. Odchylky od linearity jsou nejvýše 1 % z rozsahu.

Dále je možné nastavit dobu odezvy výstupu na 4 nebo 64 milisekund.

Kompaktní provedení, malé rozměry pouzdra senzoru z plastu ABS a jednoduchá obsluha minimalizují dobu montáže, nastavení senzoru a šetří prostor pro elektroniku zpracovávající signál.

Senzor je necitlivý na barvy v celém snímacím rozsahu.

Obr. 2.

Napájecí napětí senzoru je 15 až 30 V DC. Vnitřní obvody chrání senzor proti přepólování, přechodovému napětí a zkratu. Připojení senzoru je možné pětižilovým stíněným kabelem standardní délky 2 m nebo konektorem (M12 × 1) s pěti kontakty a se stíněnými kabely délky 2, 5, popř. 9 m.

Provozní napětí je 15 až 30 V DC. Zvlnění může být do 10 %. Proud naprázdno je 70 mA, doba ustálení 2 ms. Stupeň krytí IP67 umožňuje snímač použít i v nepříznivých podmínkách.

Pracovní teplota je –20 až +55 °C. Při každém měření délek a vzdáleností je teplota podstatným faktorem, který má vliv na nejistotu měření. U snímače Q50 činí teplotní drift v rozsahu teplot 0 až +50 °C 0,25 mm/°C, v rozsahu – 10 až +55 °C je to 0,35 mm/°C.

Stav snímače je detekován světelnou diodou. Zeleným světlem je detekováno, že předmět je v pracovním okně, červeným, že je mimo toto okno. Je-li dioda zhasnutá, je snímač bez napětí. Druhá dioda je určená k detekci módu u

Senzor Q50 je vhodný pro náročné měřicí aplikace, jako např. měření hladiny sypkých materiálů, plnění nádob při balení, měření průměru návinu, kontrolu průhybu smyčky a pro měření rozměrů.

Kompletní nabídka optosenzorů společnosti Banner včetně podrobných technických informací je obsažena v katalogu Optosenzory 2001 nebo na CD ROM.

Společnost Turck, s. r. o., v rámci svých služeb a servisu zajistí bezplatný návrh řešení a jeho odzkoušení u zákazníka.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz