Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Snímač tlaku Sintrans P získal Grand prix Pragoregula 2000

Automa 4/2000

(Bk)

Snímač tlaku Sintrans P získal Grand prix Pragoregula 2000

Obr. 1.

Snímač tlaku Sitrans P firmy Siemens získal na veletrhu Pragoregula 2000 ocenění Grand prix. Podívejme se blíže na to, k čemu je tento přístroj určen a jaké jsou jeho přednosti.

Snímač Sitrans P lze využít k různým měřením v procesní automatizaci. Samozřejmě dokáže měřit absolutní tlak, přetlak i tlakovou diferenci. Kromě toho je možné využít jej k měření výšky hladiny nebo průtoku. Měřicí rozsahy jsou od 1 mbar do 400 bar. Pro různé aplikace jsou k dispozici různá mechanická i materiálová provedení. Zákazník si může vybrat také ze široké nabídky příslušenství a velkého množství typů připojení. Přístroj může být vybaven integrovaným displejem.

Moderní automatizace klade stále větší důraz na možnost připojit snímače na komunikační sběrnice. Snímač Sitrans P se stal průkopníkem tohoto trendu. Ačkoliv standardním výstupem ještě stále zůstává analogový signál 4 až 20 mA, popř. s protokolem HART, mnohé typy tohoto přístroje komunikují i prostřednictvím sběrnice Profibus-PA. Touto sběrnicí lze přenášet údaje o měřené hodnotě, zjišťovat mnoho doplňujících údajů a dálkově nastavovat snímač. Z přibližně sta přenášených doplňujících parametrů uvádíme alespoň výčet těch nejdůležitějších:

 • číslo měřeného místa,
 • popis měřeného místa,
 • zpráva o funkci snímače,
 • mezní hodnoty,
 • rozsah měření,
 • fyzikální jednotka měřené hodnoty,
 • měřená hodnota v podobě proudu, procenta rozsahu nebo ve fyzikální jednotce,
 • charakteristika lineární nebo odmocninová,
 • bod použití odmocninové charakteristiky,
 • tlumení,
 • vysílač proudu (konstantní proud),
 • výstupní signál při poruše,
 • zablokování tlačítek,
 • údaje o provedení snímače (např. o použitých materiálech).

Aby bylo možné využít výhod komunikace po sběrnici, je nutné kromě odpovídajícího hardwarového vybavení použít i správný software. U snímačů Sitrans P lze použít např. parametrizační program Simatic PDM.

Obr. 2.

Základní typy snímačů Sitrans P
Sitrans P, řada Z je řada jednoduchých snímačů s jedním standardním měřicím rozsahem, který nelze nastavovat. Pouzdro snímačů z ušlechtilé oceli je vybaveno připojením podle DIN.

Sitrans P, řada MK II jsou cenově výhodné snímače pro běžné použití s konvenčním ovládáním. Lze je použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna s vlastní bezpečností 1).

Sitrans P, série MS je cenově výhodná varianta pro běžné použití. Na rozdíl od předchozího typu má obsluha možnost plnohodnotného inteligentního ovládání s více uživatelskými funkcemi. Snímač může být vybaven digitálním displejem pro zobrazení měřených hodnot. Možnost použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je stejná jako u předchozího typu.

Sitrans P, série HK jsou snímače, které je možné konvenčně ovládat z klávesnice na přístroji. S výhodou je lze použít především pro měření na svislých potrubích. Vlastní jiskrová bezpečnost je třídy 1 nebo 2n.

Sitrans P, série DS jsou snímače, jejichž ovládání je základní konvenční i rozšířené inteligentní. Na rozdíl od předchozího typu jsou určeny pro vodorovnou montáž. Jiskrová bezpečnost je 1 nebo 2n. Lze je dodat i v uzavřeném tlakotěsném provedení. Odpovídají požadavkům norem CEGELEC, FM nebo CSA.

Sitrans P, série DS (PROFIBUS-PA) jsou snímače ovládané prostřednictvím sběrnice Profibus-PA. Ostatní parametry jsou shodné s předchozím typem.

Srdcem snímače je měřicí membrána. Její průhyb je převáděn na elektrický signál. Od měřeného prostředí je tato membrána oddělena oddělovací membránou z korozivzdorné oceli nebo hasteloye a komůrkou naplněnou silikonovým olejem nebo, pro speciální měřicí aplikace, jinou pracovní kapalinou. Snímače mohou měřit tlak agresivních i neagresivních kapalin i plynů. Rozsah pracovních teplot je –20 až +85 °C, měřené médium může mít teplotu –40 až +100 °C. Snímače mají schopnost snášet velké přetížení rozsahu pracovních tlaků: při rozsahu 1 bar je dovolené přetížení 6 bar, při rozsahu 400 bar lze snímač přetížit do 600 bar.

V mnoha aplikacích však ani oddělovací membrána integrovaná v přístroji nestačí. Je tomu tak především tam, kde je třeba měřit tlak média, jehož teplota vybočuje z mezí povolených pro snímač, je-li třeba měřit tlak silně agresivního média, dále u médií velmi viskózních, nehomogenních, se sklony k polymeraci nebo krystalizaci. Všude tam je třeba použít vhodný oddělovací prvek, který lze ke snímači objednat jako příslušenství. Stejná situace nastává v potravinářském průmyslu, v němž je použití standardního připojení vyloučené, protože toto připojení nedovoluje snadno vyčistit potrubí s měřeným médiem. Nevyčištěné potrubí by v potravinářství, ale i ve farmaceutickém průmyslu nebo při výrobě barev při přechodu z jedné receptury na druhou působilo problémy. Proto se používá speciální oddělovací prvek s rychloupínací objímkou.

Snímačů tlaku je v současné době na trhu nepřeberné množství. Proč si tedy vybrat právě snímače firmy Siemens? Pro hovoří nejen vysoké hodnoty užitných i kvalitativních parametrů, ale také spojení moderní koncepce přístroje s dlouhoudobou tradicí firmy Siemens. Nikoliv nepodstatnou výhodou je možnost snadno začlenit tyto přístroje do koncepce „totální automatizace“ a použít je jako spolehlivou součást komplexního automatizačního řešení.

SIEMENS s. r. o.
Technická 15
616 00 Brno
tel.: 05/41 19 17 34
fax: 05/41 19 17 49
http://www.siemens.cz