Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Snímač teploty pro sběrnici AS-Interface

číslo 12/2005

Snímač teploty pro sběrnici AS-Interface

Snímač teploty TAA431, přímo připojitelný do sítě AS-Interface, je určen pro přesná měření teplot především v oborech s velkými požadavky na hygienu, např. v potravinářském průmyslu, a rovněž v technologických procesech chemického, popř. strojírenského průmyslu, kde je požadována velká přesnost měření, stabilita, spolehlivost a rychlá reakce.

Úvod

Univerzální snímač teploty TAA431 je v podstatě senzor teploty s integrovaným řízeným modulem (slave) sběrnice AS-Interface. Data se přenášejí prostřednictvím protokolu 7.3 této sběrnice (pro analogové hodnoty), který je standardně implementován ve všech řídicích modulech (master) verze 2.1. Hodnota je přenášena s rozlišením na desetiny stupně Celsia. Jakmile je snímač teploty připojen na sběrnici, řídicí modul jej automaticky rozpozná a začne s přenosem dat.

Obr. 1.

Obr. 1. Snímač teploty TAA431

V paměti řídicí elektroniky je změřená hodnota teploty uložena jako šestnáctibitový normovaný údaj. Při použití platinového odporového snímače Pt1000 třídy přesnosti A a kalibrací ve výrobním závodě bylo dosaženo přesnosti 0,1 K při teplotě 60 °C (při ní dobu senzoru: T05 = 1 s, T09 = 3 s.

Použití

Jak bylo již zmíněno, uvedený snímač je nejvíce používán v potravinářském průmyslu, a to především v biotechnologických procesech, jako jsou např. fermentace a pasterizace, které probíhají v rozsahu teplot 60 až 70 °C. Pro své mimořádné vlastnosti nachází použití i v jiných průmyslových odvětvích, kde je požadováno velmi přesné měření teplot a sledování jejich rychlých změn. V rozsahu teplot 60 až 70 °C vykazuje snímač, na základě interní kalibrace provedené ve výrobním závodě, největší přesnost.

Řídicí modul podle specifikace 2.1 rozpozná snímač s profilem S-7.3.C po jeho připojení na sběrnici jako jednokanálový analogový řízený modul. Měřené hodnoty jsou přenášeny přímo ve stupních Celsia a k dispozici jsou bez dalšího propočítávání.

Integrované šroubení se závitem G1/2" a k němu různé typy navařovacích adaptérů, šroubení a adaptérů šroubení s řezacími závitovými kroužky usnadňují a zjednodušují montáž. Svěrné adaptéry typu „kov na kov„ a krytky závitů šroubení tvoří příslušenství pro použití v oborech s velkými požadavky na hygienu.

Válcové uzavřené svařené pouzdro snímače zaručuje kromě stupně krytí IP69 také velkou mechanickou odolnost. Konstrukční provedení senzoru zabraňuje vzniku usazenin na jeho povrchu a umožňuje jeho snadné čištění.

Technické parametry

Měřicí rozsah je í snímače je 26,5 až 31,6 V DC (napětí AS-Interface), proudový odběr je 40 mA. Přípustný přetlak je 5 MPa. K připojení slouží konektor M12 s pozlacenými kontakty.

Ing. Oldřich Klos

ifm electronic, spol. s r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz