Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Snímač pro provozní měření turbidity

Nový snímač turbidity EXspect 231 od firmy Exner, pracující na principu měření absorpce v pásmu NIR, se vyznačuje univerzálním použitím a snadnou montáží i obsluhou. 

Turbidita je veličina charakterizující zeslabení paprsku světla rozptylem při průchodu disperzním prostředím o dané tloušťce. Při průchodu světelného paprsku kapalinou, která obsahuje jemně rozptýlené nerozpuštěné částice (suspenze, koloidní disperze), dochází k rozptylu světla do všech směrů. Intenzita procházejícího světelného paprsku se zmenšuje v závislosti na koncentraci suspendovaných částic, jejich velikosti a vlnové dálce procházejícího světla. Pro měření je výhodné, že závislost turbidity na koncentraci částic je v dosti velkém rozsahu lineární. Částice mohou být podle typu úlohy anorganické (kovové částečky, jíl, prach) nebo organické (kvasinky, bakterie, plankton, pyl). Měření je obtížné nebo nevhodné, je-li koncentrace částic příliš malá nebo jestliže částice rychle sedimentují. Měření turbidity se používá zejména v potravinářství, biochemii nebo v čistírnách a úpravnách vody. Spolu s postupy měření odraženého a rozptýleného světla jde o jeden z principů měření zákalu.

Snímač turbidity EXspect 231 (obr. 1) od firmy EXNER Process Equipment GmbH (www.e-p-e.com) je možné použít k měření turbidity v mnoha úlohách v provozní praxi. Vychází z osvědčených snímačů EXspect 230 a EXspect 250. Má robustní pouzdro z korozivzdorné oceli, je možné jej využívat i v prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu a vzhledem ke krytí IP69 je dobře chráněn před nepříznivými vlivy prostředí. Měření probíhá v pásmu NIR, konkrétně na vlnové délce 850 nm. Zdroj světla, kterým je LED, i detektor jsou chráněny safírovým okénkem.

Snímač je možné čistit procesy CIP/SIP. Pro kalibraci snímače a verifikaci měření jsou k dispozici referenční filtry podle NIST.

Snímač turbidity je vzhledem k odolnému provedení použitelný nejen v potravinářství, ale i v mnoha dalších oborech chemického průmyslu, stejně jako např. k měření znečištění životního prostředí. Příklady použití jsou kontrola funkce odlučovačů, určení koncentrace násadních kvasnic v pivovarnictví, měření koncentrace celulózy v nátoku papírenského stroje, monitorování procesů čištění v mlékárenském průmyslu atd.

Snímač je dodáván v různých konfiguracích, aby mohl být přizpůsoben požadavkům zákazníka.

[Tisková zpráva EXNER Process Equipment GmbH, říjen 2019.]

(Bk)

 Obr. 1. Snímač turbidity EXspect 231