Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Snímač pro provozní měření turbidity

Nový snímač turbidity EXspect 231 od firmy Exner, pracující na principu měření absorpce v pásmu NIR, se vyznačuje univerzálním použitím a snadnou montáží i obsluhou. 

Turbidita je veličina charakterizující zeslabení paprsku světla rozptylem při průchodu disperzním prostředím o dané tloušťce. Při průchodu světelného paprsku kapalinou, která obsahuje jemně rozptýlené nerozpuštěné částice (suspenze, koloidní disperze), dochází k rozptylu světla do všech směrů. Intenzita procházejícího světelného paprsku se zmenšuje v závislosti na koncentraci suspendovaných částic, jejich velikosti a vlnové dálce procházejícího světla. Pro měření je výhodné, že závislost turbidity na koncentraci částic je v dosti velkém rozsahu lineární. Částice mohou být podle typu úlohy anorganické (kovové částečky, jíl, prach) nebo organické (kvasinky, bakterie, plankton, pyl). Měření je obtížné nebo nevhodné, je-li koncentrace částic příliš malá nebo jestliže částice rychle sedimentují. Měření turbidity se používá zejména v potravinářství, biochemii nebo v čistírnách a úpravnách vody. Spolu s postupy měření odraženého a rozptýleného světla jde o jeden z principů měření zákalu.

Snímač turbidity EXspect 231 (obr. 1) od firmy EXNER Process Equipment GmbH (www.e-p-e.com) je možné použít k měření turbidity v mnoha úlohách v provozní praxi. Vychází z osvědčených snímačů EXspect 230 a EXspect 250. Má robustní pouzdro z korozivzdorné oceli, je možné jej využívat i v prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu a vzhledem ke krytí IP69 je dobře chráněn před nepříznivými vlivy prostředí. Měření probíhá v pásmu NIR, konkrétně na vlnové délce 850 nm. Zdroj světla, kterým je LED, i detektor jsou chráněny safírovým okénkem.

Snímač je možné čistit procesy CIP/SIP. Pro kalibraci snímače a verifikaci měření jsou k dispozici referenční filtry podle NIST.

Snímač turbidity je vzhledem k odolnému provedení použitelný nejen v potravinářství, ale i v mnoha dalších oborech chemického průmyslu, stejně jako např. k měření znečištění životního prostředí. Příklady použití jsou kontrola funkce odlučovačů, určení koncentrace násadních kvasnic v pivovarnictví, měření koncentrace celulózy v nátoku papírenského stroje, monitorování procesů čištění v mlékárenském průmyslu atd.

Snímač je dodáván v různých konfiguracích, aby mohl být přizpůsoben požadavkům zákazníka.

[Tisková zpráva EXNER Process Equipment GmbH, říjen 2019.]

(Bk)

 Obr. 1. Snímač turbidity EXspect 231