Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Snímač pro měření pH kapalin s malou elektrickou vodivostí

číslo 2/2006

Snímač pro měření pH kapalin s malou elektrickou vodivostí

Společnost Emerson Process Management uvede na trh nový snímač pH Rosemount Analytical Model 3200HP, určený pro měření pH ve vodách s velmi nízkou vodivostí. Senzor je vhodný např. pro přesné a stabilní měření pH kondenzátu a napájecí vody v parních tepelných elektrárnách a teplárnách. Obr. 1. Měřicí systém se skládá z rezervoáru s referenčním roztokem, průtočné cely, vlastního senzoru pH s konektorem Variopol a zemnění chránícího senzor proti vlivu elektrostatické elektřiny. Kondenzát a napájecí voda v tepelných elektrárnách se totiž vyznačují malou elektrickou vodivostí, a proto zde při proudění vody okolo skleněné elektrody vzniká statická elektřina, která může ovlivňovat přesnost měření.

Nejvýznamnější novinkou snímače 3200HP je použití referenční elektrody s technikou pHaser™, která eliminuje drift měřeného potenciálu řízením průtoku referenčního elektrolytu kapilárou vrtanou laserem. Díky tomu dosahuje snímač vysoké přesnosti, stability a spolehlivosti, vyžadované právě v energetice, současně toto provedení také snižuje náročnost jeho údržby a servisu.

Součástí snímače je i snímač teploty v jímce z korozivzdorné oceli, zajišťující teplotní kompenzaci měřené hodnoty i při rychlých změnách teploty.

Snímač 3200HP lze začlenit do provozní architektury Plant Web společnosti Emerson Process Management a využít tak možnosti, které tato architektura poskytuje pro efektivní provoz zařízení.

Emerson Process Management, s. r. o., tel.: 271 035 600, http://www.emersonprocess.cz