Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Snaha o novou definici kilogramu

číslo 2/2006

Snaha o novou definici kilogramu

Kilogram je jediná ze základních jednotek SI, která je dosud definována pomocí fyzického artefaktu – válečku ze slitiny platiny a iridia, uloženého v Úřadu pro míry a váhy v Sévres nedaleko Paříže. Takováto definice základní jednotky má mnohé nevýhody: přes všechnu opatrnost může dojít k usazování materiálu na povrchu etalonu nebo naopak ke ztrátě hmotnosti při jeho čištění.

Pochopitelná je proto snaha vytvořit nový etalon kilogramu, nezávislý na zmíněném platino-iridiovém válečku. Loni v říjnovém čísle časopisu Metrologia publikovali výzkumníci z Národního institutu pro normy a techniku NIST (National Institute of Standards and Technology), USA, výsledky svojí práce na tomto problému. K definici kilogramu používají Wattovy váhy. Závaží zjišťované hmotnosti, na než působí gravitační síla, je spojeno s cívkou elektromagnetu, kterou prochází elektrický proud a v jejímž středu je umístěn supravodivý solenoid. Elektromagnetická síla vyvažuje gravitační sílu. Měří se proudy procházející cívkami, napětí indukované pohybem cívky a rychlost jejího pohybu. Avšak na váhy působí množství rušivých vlivů, které je nutné buď eliminovat, nebo kompenzovat. Určování hmotnosti pomocí Wattových vah se proto svou přesností zatím jen vyrovná určení hmotnosti s využitím fyzického etalonu. Odborníci z NIST váhy dále zdokonalují a doufají, že v letošním roce se jim podaří jejich přesnost zvýšit.

Jakékoliv rozhodnutí o nové definici kilogramu ovšem leží na Mezinárodním výboru pro míry a váhy a musí být ratifikováno jeho generální konferencí. Nejbližší se sejde v roce 2007, ale přijetí nové definice kilogramu se na ní neočekává – konference zřejmě vyčká na ověření výsledků NIST dalšími nezávislými institucemi.
[Tisková zpráva NIST, září 2005.]

(Bk)