Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Snadné měření spotřeby elektrické energie

Nový digitální multifunkční přístroj Sentron PAC3100 pro měření spotřeby elektrické energie měří základní elektrické veličiny jako proud, napětí, výkon či frekvenci a zaznamenává spotřebu elektřiny ve třívodičových i čtyřvodičových rozvodných sítích nn v průmyslu, účelových budovách a infrastrukturních objektech. Jde o cenově výhodný přístroj z typové řady Sentron PAC, který má jako jediný ve své třídě analogové vstupy i výstupy a vestavěné komunikační rozhraní. Přístroj odpovídá ustanovením nové normy IEC 61557-12 pro multifunkční měřicí zařízení a má patřičné certifikáty umožňující použít ho po celém světě.
 
Přístroj Sentron PAC3100 lze přímo připojit do rozvodů nn se jmenovitým napětím do 277/480 V AC. Při větších napětích se používají měřicí transformátory napětí. V přístroji jsou dva elektroměry, jeden k měření jalové a druhý činné energie (s odchylkou menší než 1 %), nastavitelné k měření odebírané energie, dodávané energie nebo salda. Přístroj je určen k zástavbě do přístrojového panelu a jeho rozměry jsou 96 × 96 × 51 mm. Z čelní strany má krytí IP65.
 
Přístroj se ovládá intuitivně prostřednictvím menu, které je k dispozici v osmi jazycích. Parametrizuje se pomocí čtyř kláves a rozměrného grafického displeje LCD, na němž se také zobrazují výsledky měření. Naměřené údaje se přenášejí po lince RS-485 protokolem Modbus RTU. Jako doplňková rozhraní obsahuje Sentron PAC3100 dva digitální vstupy a dva programovatelné digitální výstupy.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com