Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Smart Radar LT

Automa 2/2001

(Level Instruments)

Smart Radar LT

Obr. 1.

Kompaktní Smart Radar LT 973 je novinka doplňující řadu přístrojů Enraf. Je určen pro cenově dostupné měření hladin v procesu výroby a ve skladovacích nádržích o výšce až 40 m, kde není vyžadována fakturační přesnost. Unikátnost snímačů Smart Radar, vyvinutých firmou Enraf, největším světovým dodavatelem komplexního řešení fakturačního měření hladin a řízení zásob v chemickém a petrochemickém průmyslu, spočívá v použití ploché antény a systému digitálního zpracování signálu. Touto metodou je zvýšena přesnost i spolehlivost měření.

Smart Radar LT navazuje na řadu přístrojů Enraf, které si získaly oblibu díky své použitelnosti v nejrůznějších odvětvích průmyslu, a to zejména tam, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a přesnost měření i v náročných provozních podmínkách – v nádržích s míchadly, žebříky a ostatními technologickými konstrukcemi, vysokými teplotami a tlaky.

Vysoká přesnost
Kompaktní plochá (planární) anténa obsahuje velký počet vyzařovacích bodů, které tvoří rovinné čelo signálu. Běžně používané antény mají pouze jeden malý zdroj záření, umístěný v ohnisku paraboly nebo v kónickém trychtýři. Plochá anténa s nižší úrovní vyzařování umožňuje dosáhnout kvalitnějšího a silnějšího signálu. To znamená, že lepší a silnější signál je vysílán a odražený signál je přijímán s vyšší kvalitou. Díky tomu může být přijímán bez použití filtrů a bariér, a proto je zaručena vysoká přesnost. Anténu lze pomocí držáku s proměnnou délkou instalovat v potřebné vzdálenosti pod stropem tanku, což napomáhá minimalizovat vliv kondenzace, krystalizace i kontaminace antény měřeným médiem.

Vlastní diagnostika systému
Na rozdíl od jiných radarových hladinoměrů má SmartRadar LT signalizaci nepřesného měření. Tím, že kontinuálně měří intenzitu vnitřních odrazů, které se zvyšují např. při znečištění antény, je schopen vyslat při dosažení jisté naprogramované vrstvy kontaminace varovný signál a upozornit tak uživatele na možné zatlumení signálu.

Tab. 1. Technická specifikace

Okolní teplota –40 °C až +60 °C
Provozní teplota média do 230 °C (podle použité antény)
Přesnost lepší než ±3 mm
Rozlišení 0,1 mm
Schválení Eex de [ia/ib] IIB T4
Krytí IP54
Napájení 100 V až 240 V AC, 45/65 Hz, max. 10 až 25 V·A
Hmotnost 10 kg včetně antény
Tlak 40 bar
Měřicí rozsah 40 m

Univerzálnost, malá hmotnost, snadná a rychlá instalace
Vzhledem k tomu, že je SmartRadar LT nabízen s anténami různého provedení (jedenáct typů, kompatibilní se SmartRadarem 873), je vhodný pro jakoukoliv aplikaci. Hmotnost radaru s anténou (přibližně 10 kg) umožňuje snadnou manipulaci a jednoduchou instalaci. Plochá anténa je spojena s vyhodnocovací jednotkou přes plynotěsnou průchodku, která vyžaduje vytvořit na střeše tanku otvor o průměru pouze 55 mm. Vyhodnocovací jednotka je standardně opatřena displejem a může být nainstalována na kterékoliv místo podle potřeby zákazníka. Systém lze snadno uvést do provozu přenosným terminálem PET, připojeným jiskrově bezpečným konektorem (komunikace infračerveným paprskem).

Základní měřicí systém lze snadno doplnit o další funkce, jako jsou reléové výstupy, analogový výstup 4 až 20 mA, měření teploty jak jednobodové, tak i průměrné (měřeno v šestnácti bodech) a vstup pro signál ze snímače tlaku. Všechny vstupy a výstupy jsou galvanicky odděleny.

Level Instruments
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava
tel.: 069/66 22 618, 66 22 884
fax: 069/66 20 618
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz
hot line: 0602/533 433

Level Instruments vás zve na výstavu Pragoregula do svého stánku č. 61 v levém křídle Průmyslového paláce pražského Výstaviště. Výstava se koná ve dnech 6. až 9. 3. 2001.