Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Smart Automation by Murrelektronik

Mezi trendy, které sleduje společnost Murreletronik spolu se svými zákazníky, je stále intenzivnější propojování strojů a zařízení pomocí datových sítí a také zpřehledňování celého životního cyklu produktů, což je rozhodující úkol do budoucna. Koncepce „myslící továrny“ nabízí skvělé příležitosti. Produkty a řešení společnosti Murrelektronik jsou základem pro koncepce instalací, které nyní udávají směr. Nové produkty vycházejí z myšlenky „inteligentní automatizace od společnosti Murrelektronik“.

 

Murrelektronik nabízí moderní komponenty, které jsou vybaveny inovativními funkcemi a výkonnými rozhraními. Tyto komponenty přispívají k modulárnímu a flexibilnímu uspořádání výrobních procesů. Těžištěm jsou vždy potřeby zákazníků:

  • bezpečná a jednoduchá instalace,
  • bezproblémové uvedení do provozu (easy to use),
  • zamezení vzniku výpadků,
  • konzistence od řídicí jednotky až po poslední metr přímo v zařízení.

 

Konkrétními příklady ze světa společnosti Murrelektronik jsou produkty a řešení pro prediktivní údržbu. Umožňují, aby byly cíleně vyměňovány produkty, jejichž život nost se blíží ke konci. Produkty tedy nejsou vyměňovány příliš brzy jako výsledek opatrného přístupu, který sice předchází výpadkům způsobeným poruchami, ale nedovoluje využívat zařízení během celé jeho životnosti. Naproti tomu se produkty nevyměňují, až když to již jinak nejde, protože buď nastala porucha, nebo jí lze zabránit jen neplánovaným zastavením provozu. Pak sice bývá životnost přístroje využita na maximum, ale vzhledem k „vedlejším nákladům“ není takový postup příliš přínosný.

 

Kabely vybavené systémem SmartCore jsou zajímavým zkoumaným produktem. Tento systém signalizuje stav, kdy je u kabelového vedení dosaženo 80 % běžného počtu ohybů nebo zkrutů. Tehdy je třeba pořídit nové vedení a při vhodné příležitosti kabel vyměnit. U spínacích napájecích zdrojů se sleduje několik parametrů: vnitřní teplota, zátěž během provozu, počet startů a životnost komponent. Také zde přichází v pravý čas varovný signál. Při příští plánované údržbě lze zdroj vyměnit – bez zbytečného spěchu či neplánované odstávky.

 

Obzvláště inteligentní je systém IODD on Board integrovaný ve sběrnicových modulech MVK Metall a Impact pro rychlé připojení zařízení s rozhraním IO-Link. Zde jsou data potřebná pro senzory a akční prvky uložena přímo v souboru GSDML. Zařízení s rozhraním IO-Link (slaves) se jednoduše připojí a hned fungují – plug-and-play v nejčistší podobě.

 

Další informace jsou uvedeny na adrese www.murrelektronik.cz.

(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)