Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Smart Automation Austria

číslo 8-9/2004

Smart Automation Austria

Ve dnech 3. až 8. října 2004 se koná v areálu Design Centrum v Linci již třetí odborný veletrh průmyslové automatizace Smart Automation Austria, organizovaný rakouskou pobočkou mezinárodní veletržní společnosti Reed Exhibitions Messe Salzburg. Na užitné výstavní ploše větší než 5 000 m2 plně obsazeného výstaviště se jej zúčastní 136 převážně tuzemských vystavovatelů.

Obr. 1.

Návštěvníkům budou představeny moderní výrobky, technologie, poznatky a trendy automatizační techniky od tradičního strojírenství, přes elektrotechniku až po nejmladší a nejnovější obory. Je to např. technika mechanických a elektromechanických pohonů, kde je snaha upouštět od složitých a robustních centrálních pohonů a nahrazovat je decentralizovanými úspornými a snadno ovladatelnými rotačními a lineárními pohony, které nepotřebují dodatečné chlazení, jsou vhodné pro úsporný, trvalý provoz a jejich údržba je nenáročná. V popředí jsou pohony s měniči frekvence pro velké otáčky a výkony.

Dalšími novinkami jsou malé operátorské systémy schopné vykonávat i nejrůznější řídicí programovatelné funkce, s dálkovým řízením pomocí PC nebo mobilních telefonů. Výrobci manipulační techniky a robotiky představí inteligentní modulární a flexibilní konstrukce pro krátké výrobní takty, přesné nastavení délky posuvu nebo zdvihu a velké užitečné zatížení. Pokrok v oblasti senzoriky a zpracování obrazu zrychluje výrobní procesy, usnadňuje kontrolu jakosti v automatizovaných provozech a zvyšuje ochranu před haváriemi a mimořádnými událostmi.

Automatizační programová vybavení pro řízení výrobních technologií dovolují vytvářet a sledovat celé výrobní provozy a ušetřit tak mnoho času. Dosavadní textově orientované systémy HMI jsou nahrazovány jazykově neutrálními grafickými systémy a jsou doprovázeny snadno pochopitelnými obrázky, které s velkou přesností velmi přehledně znázorňují výrobní postupy. Pro návštěvníky bude připravena ukázka obsluhy a sledování výrobního procesu bezdrátovým rádiovým přenosem a průmyslovým Ethernetem.

Současně s veletrhem lze v Kongresovém sále sledovat každodenní doprovodný program; 7. října také Den automatizace s programem nanoautomatizace.

Další a podrobnější informace lze najít na www.smart-automation.at a www.smart-automation.cz. Pro tento veletrh zastupuje veletržní správu v ČR agentura Progres Partners Advertising, s. r. o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1, tel.: 221 602 324, e-mail: smart@ppa.cz, kde zájemci o návštěvu mohou získat volné vstupenky.

(vc)

Inzerce zpět