Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Skupina Siemens ČR v obchodním roce 2000/2001

číslo 4/2002

Skupina Siemens ČR v obchodním roce 2000/2001

Obchodní rok 2000/2001 (od 1. října 2000 do 30. září 2001) byl pro společnost Siemens v České republice velmi úspěšný. Celkový obrat skupiny firem Siemens v ČR dosáhl 37 mld. korun, což je o 15 % více než v předcházejícím obchodním roce (32 mld.), přičemž výroba v ČR tvoří 52 % obratu. Celkový zisk po zdanění činil 878 mil. korun (2,4 % obratu). Vývoz vrostl o 2,8 mld. na 15,5 mld. korun a představuje 42 % celkového obratu skupiny.

Obr. 1.

Skupinu firem Siemens v ČR tvoří nyní 23 společností, z nichž v sedmnácti má Siemens 100% a v šesti minimálně 50% podíl. V dalších pěti společnostech mimo skupinu má Siemens podíl menší než 50 %. S téměř jedenácti tisíci zaměstnanci patří společnost Siemens mezi největší zaměstnavatele v zemi.

V uplynulém obchodním roce došlo ve skupině Siemens ČR k několika změnám. Závod ve Stříbře firmy Siemens Automobilová technika Stříbro s. r. o. byl prodán společnosti AFL a závod Plzeň Božkov téže firmy přešel ze 75 % do vlastnictví japonské firmy Yazaki (25 % zůstává společnosti Siemens). V září roku 2000 byla jako 100% dceřiná společnost Siemens AG založena společnost Osram Bruntál s. r. o. se 182 zaměstnanci a s plánovanou investicí v hodnotě 650 mil. korun v průběhu tří let. V prosinci roku 2000 vznikla společnost Siemens Nízkonapěťová spínací technika s. r. o., Trutnov, ve které pracuje 555 zaměstnanců, vyrábějících spínací přístroje nn, a v dubnu roku 2001 byla založena společnost VDO Česká republika s. r. o., Brandýs nad Labem, pro výrobu komponent pro automobily s 1 600 pracovníky.

Klíčovými obory s největším podílem na obratu skupiny firem Siemens v ČR v obchodním roce 2000/2001 byly obory informací a komunikací (podíl 34 %), dopravy (29 %) a průmyslu (26 %) a po 2 % podílu na obratu měly obory energetika a zdravotnictví.

V oboru informací a komunikací (I&C) působí Siemens s. r. o. – divize Mobilní informace a komunikace (ICM) a divize Informace a komunikace – sítě (ICN).

V kalendářním roce 2001 bylo prodáno 730 000 mobilních telefonů GSM značky Siemens (o 62 % více než v roce 2000), což znamená druhé místo v prodeji mobilních telefonů v ČR při 30% podílu na trhu. Například společnosti Eurotel Praha bylo dodáno 19 000 mobilních telefonů ME45 pro systém krizového řízení ČR. Divize ICN mj. získala od společnosti Český Telecom a. s. kontrakt na dodávku, montáž a servisní podporu svého spojovacího systému EWSD v hodnotě 30 mil. euro s realizací v první polovině roku 2002. Dále byla na český trh uvedena nová komunikační architektura HiPath, nabízející komplexní řešení pro všechny oblasti podnikové komunikace.

Obor dopravy reprezentovaly ve skupině Siemens ČR v obchodním roce 2000/2001 především výroba a dodávky pro automobilový průmysl. Pro budoucnost má ovšem zásadní význam prodej majetku z konkursní podstaty společnosti ČKD Dopravní Systémy, a. s. (ČKD DS) novému nabyvateli, Společnosti kolejových vozidel s. r. o. (SKV), 100% dceřiné společnosti Siemens AG. Společnost SKV se k 1. únoru 2002 stala vlastníkem vybraných výrobních aktiv ČKD DS v Praze-Zličíně, kde zaměstná asi 800 pracovníků. V souvislosti s převzetím těchto aktiv bude SKV přejmenována na Siemens kolejová vozidla s. r. o. Siemens vybuduje v Praze-Zličíně komplexní centrum pro výrobu kolejových vozidel pro střední a východní Evropu a další trhy s podobnými požadavky a preferencemi. Pro Prahu a další města bude vyrábět vozy metra, pokračovat bude výroba a modernizace tramvají typu ČKD a počítá se s výrobou nových typů tramvají i dalších kolejových vozidel podle požadavků trhu a získaných zakázek.

Oboru průmyslu se v Siemens s. r. o. věnují divize Automatizace a pohony (A&D) a Průmyslové obchody a služby (I&S). Prvně uvedená zaznamenala v minulém obchodním roce nárůst obratu na téměř dvě miliardy korun (o 24 %). Se svou nabídkou automatizačních systémů a řešení zaujímají průmyslové divize Siemens s. r. o. vedoucí postavení na trhu v ČR.

V oboru energetiky dodává Siemens s. r. o. – divize Přenos a rozvod energie po několikaleté přestávce opět odpojovače vvn značky Ruhrtal a současně již desátý rok velmi úspěšně pokračuje v dodávkách vypínačů vvn a dalších komponent i systémů pro přenos a distribuci elektrické energie. Odběrateli jsou především ČEPS a většina distribučních společností (REAS) a dále elektrárny, teplárny a velké průmyslové podniky. V roce 2000 založila Siemens s. r. o. pro tuto oblast vlastní dceřinou servisní společnost Centrum odborných služeb s. r. o. se sídlem v Plzni. Siemens s. r. o. – divize PTD dodala např. všem REAS v ČR, jako základ pro obchodování s elektřinou na liberalizovaném trhu, systém dálkového měření Datagyr C2000 a také uvedla na trh nejmodernější ultrazvukový měřič tepla a průtoku 2WR5. V květnu roku 2001 byla do Siemens s. r. o. – divize PTD integrována firma Telegyr CZ, původně součást firmy Landis&Gyr.

V oblasti zdravotnictví působí Siemens s. r. o. – divize Medicínská technika, dodávající jako novinky do ČR např. systém elektronické archivace a přenosu snímků pacientů, špičkový sonograf Sonoline Antares, nové ventilátory pro zabezpečení umělého dýchání Servo i unikátní ultrazvukové diagnostické přístroje značky Acuson.

[Tiskové podklady Siemens s. r. o., 25. února 2002.]

(ed)

Inzerce zpět