Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

ŠKODA AUTO Vysoká škola a soutěž KyberSTOČ

Soutěžní přehlídka KyberSTOČ ( https://www.savs.cz/co-nas-ceka/co-nas-ceka-detail/soutez-kybestoc) je určena pro studenty středních škol. Prezentují zde své tvůrčí nápady z oboru automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů. Tradičně se konala v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Organizuje ji Českomoravská společnost pro automatizaci spolu s katedrou automatizace a počítačové techniky v průmyslu Fakulty materiálově-technologické VŠB-TU Ostrava. Mediálním partnerem je časopis Automa. Letošní čtvrté kolo se zde uskutečnilo 12. března. Rostoucí účast studentů potvrzuje skutečnost, že přehlídka je stále populárnější a inspirativnější a projekty studentů jsou stále nápaditější. Tyto projekty by ovšem nemohly vzniknout bez pomoci pedagogů ze středních škol, kteří studentům věnují svůj čas, podporují jejich kreativitu a napomáhají vzniku jednotlivých prezentací.

Připravované páté kolo se uskuteční 27. listopadu 2019, tentokrát ale nově v Mladé Boleslavi v prostorách Škoda Auto Vysoká škola (ŠAVŠ, http://www.savs.cz). Ta se zařadila mezi hlavní partnery a organizátory soutěže.

Přehlídka je rozdělena na dva bloky – v prvním, úvodním bloku bude probíhat soutěžní přehlídka jednotlivců a kolektivů a ve druhém bloku bude doprovodný program pro studenty, zaměřený na zajímavé oblasti a novinky z oblasti průmyslové automatizace a informatiky, který je připravován se ŠKODA AUTO, a. s., a na závěr budou vyhlášeny výsledky soutěžní přehlídky.

Spojení soutěže KyberSTOČ a ŠAVŠ není náhodné. Škola totiž připravuje zcela nové, technicko-ekonomicky orientované studijní programy. Jejich součástí budou předměty zaměřené na obory automatizace, mechatroniky, kybernetiky, softwarových systémů či elektrotechniky.

Účastníci se seznámí s prostředím ŠAVŠ, s jejím vybavením a vazbou na mateřský podnik Škoda Auto. Akce bude příležitostí k vzájemnému setkání studentů a k jejich setkání s odborníky v oboru.

Jiří David, SAVŠ,

(j.david@vsb.cz)