Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Síťová disková pole IEI-NAS

číslo 7/2002

Síťová disková pole IEI-NAS

Problémy s dostatkem prostoru pro data na discích datových a souborových serverů řeší většina manažerů IT snad ve všech firmách a podnicích používajících výpočetní techniku. Kapacity pevných disků sice rostou – a zároveň klesá jejich cena –, ale stejně tak rostou potřeby kancelářských programů. Mít v době multimédií, internetu a elektronické pošty dostatečnou kapacitu diskových pamětí je stále problém.

Obr. 1.

Nejde jen o cenu pevného disku
Podíváme-li se blíže na ceny pevných disků, zjistíme, že náklady na jejich pořízení opravdu nejsou velké – pevný disk s  rozhraním IDE a kapacitou 20 GB je běžně dostupný v cenách kolem 2 000 Kč a obdobně nízké jsou i ceny disků větších kapacit. Jestliže se ale rozhodnete pro pořízení levného souborového serveru např. pro malou pracovní skupinu nebo pobočku své společnosti, zjistíte, že skutečné těžiště nákladů spočívá někde úplně jinde. Vydáte-li se cestou standardního serveru na bázi osobního počítače, budete se muset smířit i s náklady na další komponenty, dotvářející běžné sestavy serverů nebo osobních počítačů, jako je např. grafická karta, paměť RAM, monitor, myš a klávesnice a v neposlední řadě také licence na operační systém. K tomu je třeba připočítat náklady na správu zařízení. Jestliže navíc požadujete spolehlivější řešení v podobě diskového pole a disků výměnných za provozu systému (hot-swap), zjistíte, že poměrný náklad na 1 GB diskové paměti je mnohem větší, než jste očekávali – a než je opravdu nutné.

Řešením jsou síťová disková pole
Vhodným a cenově velmi příznivým řešením problémů s nedostatkem diskových pamětí jsou síťová disková pole od firmy ICP Electronic Inc., jejíž produkty na našem trhu nabízí společnost Elcom-IPC, spol. s r. o. Tyto výrobky řady NAS Disk On Line Server nacházejí uplatnění tam, kde zákazníci preferují rozumné pořizovací náklady spolu s minimálními požadavky na údržbu.

Servery NAS jsou koncipovány jako robustní jednoúčelová zařízení určená jako síťové souborové servery pro podnikové sítě s důrazem na jednoduchost připojení – jejich instalace trvá pouhých několik minut; spočívá v podstatě pouze v přidělení IP adresy. Díky implementaci standardního protokolu TCP/IP není problém je zakomponovat do heterogenních sítí (Microsoft, Apple, Unix). Servery NAS mohou být osazeny dvěma až čtyřmi disky IDE s celkovou kapacitou 80 až 640 GB (podle typu). Dále mohou být vybaveny diskovým polem (RAID 0,1,5), disky hot-swap a redundantními napájecími zdroji (vše opět podle typu). Zařízení se konfiguruje z ovládacího panelu s LCD nebo z libovolné stanice v síti prostřednictvím webového prohlížeče. Samozřejmé je monitorování vlastní činnosti zařízení, včetně předání výstrahy elektronickou poštou. Užitečnými vlastnostmi jsou také velmi rychlé zotavení se systému po výpadku napájení a hlášení docházející kapacity paměti správci sítě e-mailem.

Výhodné pro malé i největší aplikace
Sortiment serverů NAS pokrývá širokou škálu potřeb – od nabídky cenově efektivních zařízení pro malé a střední firmy až po disková pole s rozsáhlou kapacitou pro potřeby velkých datových skladů.

Z široké nabídky zmiňme např. řady IEI-NAS s označením 104R a 2108R, které spolu s funkcí souborového serveru plní i funkci směrovače a firewallu, a jsou tedy ideálním zařízením pro připojení malých pobočkových sítí nebo ve funkci souborového serveru s možností připojení do internetu pro malou firmu. Servery mají čtyři až osm portů pro LAN na bázi 10/100Mb Ethernetu a jeden konektor pro WAN. Kapacita disků se pohybuje od 40 do 240 GB.

Další zajímavostí je řada IEI-NAS 168F, navržená speciálně pro použití v průmyslovém prostředí, která místo standardních disků IDE používá disky flash, tj. média s elektronickým záznamem bez rotujících součástí, jako ideální řešení např. do prostředí s velkou prašností nebo vibracemi. Tato zařízení jsou nabízena s kapacitou až 5 888 MB.

Závěr
Síťová disková pole jsou ideální zařízení nacházející uplatnění všude tam, kde rostoucí potřeba diskového úložného prostoru vyžaduje systémové a koncepční řešení umožňující další rozšiřování bez zbytečně velkých investic. Ať zvolíte kterýkoliv z nabízených typů, úměrně svým potřebám, výsledkem je okamžitý pozitivní efekt při minimálních pořizovacích i provozních nákladech.

Radim Bednář,
Elcom-IPC spol. s r. o.

ELCOM IPC, spol. s r. o.
Místecká 1120/103
Ostrava
tel.: 069/570 03 44-46
e-mail: ipc@elcomgroup.cz
http://www.elcomgroup.cz

Inzerce zpět