Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Široké spektrum produktů programu Interface

Automa 10/2000

Gustav Holub

Široké spektrum produktů programu Interface

Obr. 1.

Řídicí technika vyžaduje spolehlivé přizpůsobení a úpravu elektrických signálů. Pro tento účel je k dispozici široké spektrum prvků, modulů a systémů řady Interface firmy Phoenix Contact, které je určeno pro zabezpečení přenosu signálů mezi senzory, akčními členy a řízením. Jednoduše a hospodárně řeší problém přeměny, zesilování a oddělování signálů i napájení jednotlivých komponent. To, že všechny komponenty jsou od jediného dodavatele, zjednodušuje objednávání a logistiku a zaručuje jejich vzájemné sladění do optimálního řešení podle požadavků uživatele. Rozsáhlá paleta výrobků obsahuje následující skupiny výrobků, s nimiž firma vstupuje do roku 2001:

Optimalizované regulační obvody
Přenos analogových signálů v průmyslovém prostředí je zvláště citlivý na rušení. Modulární převodníky MCR vylučují zkreslení signálů vnějšími vlivy. Převodníky zajišťují přesnou přeměnou, oddělením, popř. přizpůsobením signálů vysokou kvalitu přenosu a tím zlepšují i celkovou kvalitu regulačních obvodů.

Relé a optické vazební členy
Jsou to rozhraní pro spolehlivé odpojování a spínání při bezpečném přenosu signálů v automatizační technice. Galvanické oddělení a přizpůsobení napětí, proudu a výkonu zaručuje bezporuchovou komunikaci mezi snímači, akčními členy a řízením. Přídavné vlastnosti usnadňují projektování, instalaci a uvádění do provozu.

Obr. 2.

Propojovací systém Varioface
Tento propojovací systém redukuje dobu potřebnou na jinak velmi pracnou a nákladnou instalaci. Propojovací systém Varioface jsou v podstatě univerzální, multipólové přenosové moduly pro připojení vodičů na odpovídající svorky na jedné straně a kabel na druhé straně. Použití systému Varioface zabraňuje chybné instalaci tím, že ji činí přehlednější.

Moduly Interface PI a AS
Moduly Interface PI jsou nové řešení pro procesní automatizaci, především pro chemická zařízení, typická velkým počtem signálů a požadavky na práci v nebezpečném prostředí. Procesní rozhraní PI zjednodušují instalaci a redukují možnost vzniku chyb. Moduly pro přizpůsobení a oddělení signálů navíc zvyšují spolehlivost přenosu.

Decentralizované systémy řízení s komponentami s krytím IP65 nebo IP67 získávají stále více na významu. S nimi roste i význam rozhraní AS-i, standardu pro inteligentní instalace (EN 50 295).

Například I/O moduly AS-i pro připojování snímačů a akčních členů nabízí firma Phoenix Contact v plochém a úzkém provedení se šroubovým spojem M12, M8 nebo PG. Ploché moduly F-Line spojují senzory a akční členy pomocí konektoru M12. Profilový kabel sběrnice AS-i usnadňuje flexibilní instalaci. Speciálně pro roboty a manipulátory jsou vyvinuty propojovací moduly S-Line s konektorem M8 se zvláště úspornou konstrukcí, co se týče zastavěného místa. Provedení v krytí IP67 a zalitá elektronika umožňují moduly použít i v drsném průmyslovém prostředí. U modulů P-Line jsou přívody snímačů a akčních členů vedeny průchodkou PG s pružným zajištěním. S využitím montážních lišt je lze upotřebit nejen pro profilové kabely AS-i, ale i pro klasické kulaté kabely. Jsou zvláště výhodné pro vlečené kabely, např. u manipulačních zařízení.

Obr. 3.

Ke skupině výrobků AS-i patří také jednotka Power Extender, která rozšiřuje dosah sítí AS-i. Délka sběrnice tak může být až 100 m. Power Extender je napájen z centrálního rozvodu a přes oddělovací obvod napájí zařízení na svém výstupu. Integrovaná LED podává informaci o úrovni napětí na výstupu.

Moduly PSM pro bezporuchový přenos dat
Objemy dat k řízení strojů a zařízení trvale narůstají. Data jsou stále častěji přenášena sériově. Moduly PSM jsou převodníky mezi různými sítěmi, účinně je oddělují a zvyšují spolehlivost komunikace, zvláště v kombinaci se světlovody.

Elektronická relé pro spínání a ochranu
Bezkontaktní elektronická relé pro spínání zátěže mají téměř neomezenou životnost. Inteligentní reverzační relé chrání motor a připojené agregáty a usnadňují preventivní údržbu. Jsou dalším příkladem minimalizace nákladů.

Veškeré moduly a komponenty firmy Phoenix Contact ať už jsou to svorky po klasické rozváděče, kabely pro PLC, elektronická rozhraní, přepěťové ochrany nebo moduly pro sběrnici Interbus, odpovídají mezinárodním normám.

Literatura:

Interface – Signalanpassung rund um Steurung. IEE Automation + Datentechnik, 2000, č. 9, s. 87-94.

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com