Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Široce využitelný servisní robot Care-O-bot® 4

Podle údajů Mezinárodní federace robotiky (International Federation of Robotics – IFR) zájem o použití servisních robotů ve světě velmi rychle roste. K předním průkopníkům servisní robotiky patří Fraunhoferův ústav pro výrobní techniku a automatizaci IPA (Institut für Produktionstechnik und Automatisierung) ve Stuttgartu, který se výzkumu, vývoji a použití servisních robotů systematicky věnuje od 90. let minulého stoleti. V lednu 2015 představili odborníci tohoto ústavu prototyp servisního robotu nové generace s názvem Care-O-bot® 4, který v témže roce také úspěšně prezentovali na dubnovém mezinárodním průmyslovém veletrhu v Hannoveru.

Zkušební provoz robotu Care-O-bot 4 v nákupním středisku

V současnosti je servisní robot Care-O-bot 4 alias Paul ověřován v praxi ve skutečném provozu v nákupním středisku Saturn v bavorském Ingolstadtu. Zde od konce října 2016 ve vstupu do obchodu zdraví a srdečně vítá přicházející zákazníky. Zeptá-li se ho někdo na určitý produkt, doprovodí zákazníka do příslušného oddělení a dovede ho až ke správnému regálu (obr. 1). Při běžné společenské konverzaci např. o počasí nebo jiném aktuálním tématu se robot Paul ukazuje jako šaramantní diskutující partner. Odbornou poradu zákazníkovi ale raději přenechává svým lidským kolegům, které může přivolat komunikačním hlasovým systémem po internetu (VoIP – Voice over IP). Dříve než se robot Paul se zákazníkem rozloučí a vrátí se zpět ke vchodu, položí mu ještě několik vybraných otázek, aby zjistil, jak zákazník interakci s ním hodnotí. „Použitím robotu Paul poskytujeme našim zákazníkům příležitost seznámit se s jedním z nejpokročilejších servisních robotů na světě,“ zdůrazňuje Martin Wild, šéf propagace a marketingu v holdingu Saturn.

Modulární provedení nabízí rozmanité možnosti použití

Prototyp interaktivního servisního robotu Care-O-bot vyvinuli odborníci Fraunhoferova ústavu IPA původně jako asistenční robotickou jednotku pro aktivní podporu člověka např. v domácnosti, hotelu, pečovatelském domě nebo v nemocnici. Na vývoji jeho již čtvrté generace pracovali výzkumníci IPA společně s designérským studiem Phoenix Design a s firmou Schunk plné tři roky. Zatímco verze předcházející servisnímu robotu Care-O-bot 4 byly od roku 1989 primárně používány pro pokračující vývoj technických koncepcí a komponent, nejnovější verze je navržena jako modulární stavebnice umožňující, jako první svého druhu, snadno realizovat individuálně přizpůsobené komerční produkty. Aktuálně pracují odborníci Fraunhoferova ústavu IPA společně s přidruženou firmou Unity Robotics právě na přizpůsobení robotu Care-O-bot pro různé způsoby jeho použití ve službách i v průmyslu.

Nákupní centrum Saturn je prvním zákazníkem, který robot Care-O-bot 4 používá v praxi. Pro zajišťování úkolů v nákupním centru Saturn doplnili stuttgartští odborníci software a hardware servisního robotu Care-O-bot 4 o některé další funkce. „Například jsme zpřesnili požadavky na jeho navigaci, komunikaci formou dialogu a mimiku a ve spolupráci s firmami Semvox a Phoenix Design jsme provedli potřebné změny,“ vysvětluje Dr. Ulrich Reiser, vedoucí projektu ve Fraunhoferově ústavu IPA. Laserové skenery ve výši holenních kostí člověka zajišťují robotu dobrou orientaci v prostoru. Se svou čelní kamerou a softwarem Shore, který vyvinuli odborníci Fraunhoferova ústavu pro integrované řízení IIS (Institut für Integrierte Schaltungen), může robot poznat náladu svého protějšku a také vyjádřit svoje vlastní pocity a nálady. Mikrofony pro snímání řeči a kamery pro rozpoznání gest mu umožňují lépe a živěji komunikovat s jeho lidským protějškem. Zkušební provoz robotu v nákupním centru Saturn bude trvat šest měsíců, přičemž poznatky a zkušenosti z jeho kontaktů se zákazníky i spolupracovníky budou bezprostředně vyhodnoceny a vhodně začleněny do vybavení robotu.

Závěr

Použití servisního robotu Care-O-bot 4 není omezeno jen na roli šaramantní asistenční jednotky v obchodě. S jeho modulární skladbou a otevřenými softwarovými rozhraními v operačním systému ROS (Robot Operating System) jde o robot pro všestranné použití. Velmi dobře si ho lze představit jako prodejního asistenta, mobilního informátora v odbavovací hale na letišti, průvodce po výstavách a muzeích, poskytovatele služeb v domech s pečovatelskou službou apod. „Máme zájem, aby s tímto robotem přišel do styku a pracoval s ním pokud možno co největší počet odborníků a firem tak, aby bylo možné odhalit a prověřit nejrozmanitější způsoby jeho využití,“ nastiňuje Dr. Reiser. V rámci pokračujícího vývoje servisního robotu Care-O-bot 4 mohou experti z celého světa přispět vývojem dalších softwarových a hardwarových modulů a komponent. Ve spolupráci s firmou Unity Robotics chtějí experti Fraunhoferova ústavu IPA vybavení robotu do maximální možné míry přizpůsobit potřebám konečných uživatelů a co nejdříve ho začít nabízet jako komerční produkt. Podrobnější technické informace je možné nalézt na webové adrese www.ipa.fraunhofer.de/care-o-bot-4_saturn.html.

[Care-O-bot® 4 feiert Premiere als Einkaufsassistent. Pressemitteilung Fraunhofer IPA, 8. 11. 2016.] 

Ing. Karel Kabeš

Obr. 1. Robot Paul (Care-O-bot® 4) doprovází zákazníky nákupního centra Saturn v Ingolstadtu k hledanému produktu (foto: Saturn)