Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Siplace má nového account managera pro Českou republiku a Slovensko

Společnost ASM (Assembly Systems), výrobce osazovacích strojů Siplace, má nového account managera, který bude obsluhovat český a slovenský trh. Proč společnost ASM k tomuto kroku přistoupila? Na to jsme se zeptali přímo pana Rostislava Kratochvíla, který na tuto funkci nastoupil.

Pane Kratochvíle, nastoupil jste do společnosti ASM. Název firmy ASM ale možná mnoha lidem nic neřekne, spíše budou znát název Siplace. Jaký je vztah firmy ASM a značky Siplace?

Značka Siplace je na trhu osazovacích automatů známá už více než třicet let. V minulosti patřila firmě Siemens, ale před dvěma lety došlo k rozhodnutí oddělit výrobu osazovacích strojů od firmy Siemens a spojit ji s ASM Pacific Technology, která sídlí v Hongkongu. Spojení je výhodné pro obě strany: značka Siplace je velmi silná na evropském trhu, kde se její zastoupení pohybuje mezi padesáti a šedesáti procenty, a je tak na evropském trhu osazovacích automatů jasnou jedničkou, naproti tomu ASM Pacific Technology je velmi silná v Asii, kde je Siplace slabší a je někde na pomezí dvojky a trojky na trhu. Výsledkem spojení obou firem tedy je posílení značky Siplace v Asii a firmy ASM v Evropě. 

ASM Pacific Technology ale nevyrábí osazovací stroje, že?

To je druhý důvod, proč je spojení obou firem výhodné. ASM Pacific Technology se soustřeďuje na výrobu strojů pro výrobu elektronických součástek, takže sortiment obou firem se vhodně doplňuje. Proto ASM nabídla firmě Siemens, že její značku Siplace a divizi zabývající se výrobou osazovacích strojů odkoupí.

Hlavní sídlo společnosti ASM (Assembly Systems) je v německém Mnichově. Celá střední a východní Evropa je obsluhována naší vídeňskou kanceláří. Protože firma ASM je přesvědčena, že potenciál trhu v České republice a na Slovensku je velký, rozhodla se pro tyto trhy angažovat česky mluvícího prodejce, který bude zákazníkům blíž nejen jazykově, ale i znalostí trhu.

Na českém trhu je mnoho malých a středních firem. Výjimkou není ani automatizační a měřicí technika, kde operují spíše malí výrobci se specializovaným a flexibilním sortimentem produktů. Co nabízí ASM těmto malým firmám?

Značka Siplace je velmi dobře přijímána velkými výrobci elektroniky, ale těmi menšími je spíše opomíjena. Malé firmy se domnívají, že jim ASM nemá co nabídnout. Právě proto se firma ASM rozhodla nasadit na náš trh, kde je velký počet malých výrobců, svého account managera, aby i tyto firmy přesvědčil o výhodách spolupráce s ASM. Sortiment výrobků ASM nezahrnuje jen velmi velké a výkonné stroje – ASM vyrábí a dodává nejvýkonnější osazovací stroje na světě – ale v sortimentu má i menší stroje vhodné pro malé a středí firmy. Jde zejména o stroje Siplace D1i, D2i a D4i.

Můžete je trochu přiblížit?

Jsou to osazovací stroje využívající šesti- nebo dvanáctisegmentovou revolverovou hlavu a hlavu pick and place pro osazování větších součástek. Výkon začíná na kapacitě 13 000 sou­částek za hodinu. Stroje jsou schopny osazovat součástky od těch nejmenších až po velké součástky o rozměrech do 200 × 125 mm. Jsou ve srovnání s jinými stroji méně výkonné z hlediska rychlosti osazování, ale stejně výkonné z hlediska spektra osazovaných součástek, přesnosti osazování a flexibility.

Vraťme se k vašim cílům na českém a slovenském trhu.

Jak jsem už dříve říkal, český a slovenský trh byl dříve obsluhován z vídeňské kanceláře. Zaměřovali jsme se zejména na velké nadnárodní koncerny, kde komunikace tak jako tak probíhá v anglickém nebo německém jazyce. Mým cílem je oslovit malé a střední firmy a přesvědčit je, že Siplace je vhodná značka i pro tyto podniky, které nevyrábějí velké série, ale naopak malé série s častější obměnou výrobního sorti­mentu. I pro tyto typy podniků máme velmi výhodnou nabídku.

S jakým zájmem se setkáváte?

Zodpovědní pracovníci v těchto firmách Siplace většinou znají, ale jsou přesvědčeni, že to není nic pro ně. Proto jim musím vysvětlit, že ASM je sice výrobce těch největších a nejvýkonnějších osazovacích strojů, ale i menších strojů vhodných pro jejich výrobu. Malé a střední firmy však také požadují jiné typy poprodejních služeb a servisu.

Naše stroje s obsluhou komunikují česky. Další výhodou pro české a slovenské zákazníky je, že máme tři zkušené česky mluvící servisní techniky, kteří pro firmu Siplace, resp. ASM, pracují už více než deset let, takže zákazníkům můžeme nabídnout všestrannou podporu, školení i servis v češtině.

Za jak dlouho jste schopni reagovat na požadavek servisu?

Standardně je to do 24 hodin, ale na základě servisní smlouvy můžeme zákazníkovi garantovat příjezd technika do tří hodin. Máme také nepřetržitou službu hot-line. Více než polovina pracovníků této linky hovoří slovensky, což je pro naše místní zákazníky také výhoda.

Více informací lze získat na webových stránkách www.siplace.com.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme hodně úspěchů na nové pracovní pozici.

 

Rozhovor vedli Eva Vaculíková  a Petr Bartošík.

Obr. 1. Rostislav Kratochvíl, Account Manager ASM (Assembly Systems) pro Českou republiku a Slovensko

Solid Semecs má nové osazovací stroje

Nizozemská společnost Solid Semecs má už sedmnáct let svůj výrobní závod také ve slovenském městě Vráble. Za tu dobu ale technologie výroby elektroniky prošly velkým vývojem a s tím se změnily i požadavky zákazníků. Proto se společnost Solid Semecs rozhodla, že výrobu ve Vráblích přemístí do nového závodu, který vybaví flexibilními a modulárními stroji Siplace. Nová linka má dva stroje Siplace SX s osazovacími hlavami MultiStar.

Solid Semecs se soustřeďuje na zákazníky z oblasti automobilového průmyslu, průmyslové elektroniky a automatizace, fotovoltaické techniky a zdravotnické techniky. „Nejsme typický výrobce velkých sérií,“ říká ředitel vrábelského závodu Ivan Kukučka. „Naše objednávky jsou velmi různorodé, protože naši zákazníci pocházejí z různých odvětví. Naše výroba musí být vybavena takovou technikou, abychom mohli bez obtíží reagovat na jejich požadavky. Naší předností je, že dokážeme všechno.“

Výstavba nové linky začala v roce 2011. Výroba se do ní přestěhovala v létě 2012 a nová linka se stroji Siplace SX začala okamžitě vyrábět. Závod pracuje ve třísměnném režimu sedm dní v týdnu. Díky softwaru Siplace Random Setup a Siplace Split Table Mode není problém na jedné lince vyrábět současně několik různých produktů. Také osazovací hlavy MultiStar dokážou osazovat všechny běžné typy součástek, a nevyžadují proto při přechodu na nový výrobek výměnu ani seřízení.