Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Sinema Remote Connect pro zabezpečení přístupu k řídicím systémům

Sinema Remote Connect od společnosti Siemens je serverová aplikace pro zabezpečený přístup k řídicím systémům strojů a zařízení umístěných kdekoliv na světě. Aplikace autorizuje veškerá připojení a navíc výrobcům sériově vyráběných zařízení umožňuje jednoznačně identifikovat a spravovat množství identických strojů, které se nacházejí v různých lokalitách u jejich zákazníků.

 
Sinema Remote Connect zajišťuje správu tunelů VPN mezi serverem, servisními techniky a instalovanými zařízeními. Servisní technici i stroje, na kterých bude probíhat údržba, budují nezávislá spojení s aplikací Sinema Remote Connect na serveru. Aplikace před tím, než servisním technikům udělí přístup ke stroji, ověří pomocí výměny certifikátů identitu jednotlivých stanic. Z aplikace lze jednoduše centrálně spravovat přidělování přístupových práv uživatelům. Všechny stanice se aktivují nebo blokují lokálně, a tedy také koncoví zákazníci a operátoři zařízení mají trvalou kontrolu nad každým pokusem o přístup do své firemní sítě.
 
Využití aplikace Sinema Remote Connect není závislé na protokolu. Znamená to, že jakmile je spojení se strojem navázáno, uživatelé mohou pro dálkovou správu zařízení používat např. inženýrský software Simatic Step7.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz/sinema-remote-connect