Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Simulace a dynamické modelování systémů a procesů v energetice

Společnost EGÚ Praha Engineering pořádá 26. října v Praze další seminář z řady E2016, tentokrát na téma Simulace a dynamické modelování systémů a procesů v energetice a 3D modelování.

 

Současné požadavky na zabezpečení dodávek energie, na bezpečnost a spolehlivost provozu technologických systémů v energetice a variabilita a složitost jejich topologie kladou na pracovníky řídící jejich provoz (dispečery) velké požadavky. Seminář je zaměřen na okruh metod a nástrojů umožňujících simulovat různé provozní stavy, včetně dynamických změn, pro účely cílené přípravy provozu, na analýzu uplynulých stavů, ale i na predikci dopadů interních i externích vlivů na elektrorozvodnou soustavu. Zásahy operátorů přitom mají vliv nejen na dostupnost elektřiny, ale i na efektivitu její výroby a distribuce a snižování emisí. Jednoznačně je v současnosti zdůrazňován i význam individuální připravenosti výkonného personálu – mnohdy je požadována rychlá kvalifikovaná reakce na dynamicky se měnící stavy v řízených soustavách.

V této souvislosti bude rovněž sledováno a diskutováno spektrum informací k problematice trenažérů pro dispečerské řízení

elektrorozvodných soustav, řízení elektráren včetně jaderných, řízení systémů a procesů v plynárenství atd.

 

Diskutovat se bude také o inteligentních metodách automatického zpracování rozsáhlých a nehomogenních souborů provozních technologických dat nebo o požadavcích na vybavenost hardwarem a audiovizuálními systémy.

 

Seminář se bude konat na tradičním místě v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR (ÚTIA) v Praze 8. Více na adrese www.egu-prg.cz.

(ed)