Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Simocode pro – systém ochrany a řízení motorů

číslo 6/2005

Simocode pro – systém ochrany a řízení motorů

Společnost Siemens, divize Automatizace a pohony, uvádí na trh další rozšiřující moduly systému ochrany a řízení motorů s typovým označením Simocode pro. Řada Simocode pro V (variabilní) byla doplněna moduly pro zjišťování zemního spojení, moduly pro hlídání teploty a analogových hodnot a moduly pro měření napětí a proudu. Jednotlivé moduly umožňují postupné rozšiřování systému a jsou individuálně přizpůsobitelné libovolným požadavkům zákazníka.

Obr. 1.

Modul pro zjišťování zemního spojení s přídavným součtovým transformátorem hlídá motorové vývody rozváděčů na zemní spojení. K modulu hlídání teploty lze připojit až tři snímače teploty (Pt100 nebo Pt1000) pro hlídání teploty přímo na pohonu – např. v motoru nebo v převodovce. Od poloviny roku 2005 bude systém Simocode pro rozšířen o modul s analogovými vstupy a výstupy 0/4 až 20 mA, které umožní hlídat např. polohu hladiny nebo průtok.

Modul pro kombinované měření proudu a napětí lze využít při hospodaření s energií přímo na motorovém vývodu v rozváděči. Modul měří proud motoru a napětí do 690 V a hlídá výkonové veličiny, jako např. činný výkon nebo účiník. Parametrizační software Simocode ES je nyní rozšířen o grafický editor, který umožňuje jednoduché propojování funkčních bloků přesouváním grafických objektů na displeji.

Siemens, s. r. o., tel.: 233 032 411, e-mail: info@rg.siemens.cz, http://www.siemens.cz/ad