Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

SimMechanics – mechanika pro Matlab a Simulink

číslo 4/2002

SimMechanics – mechanika pro Matlab a Simulink

Obr. 1.

Humusoft s. r. o. a firma The MathWorks, Inc., přední výrobce programových nástrojů pro technické výpočty, modelování a simulace, uvedly na trh České republiky a Slovenska novou nadstavbu programového systému Matlab-Simulink: SimMechanics, nástroj pro modelování a simulaci mechanických systémů.

SimMechanics je založen na již standardním nástroji pro simulace dynamických systémů, na programu Simulink. Rozšiřuje jeho možnosti o prostředky pro modelování a simulaci mechanických zařízení a jejich řídicích systémů. Nový produkt obsahuje knihovny simulinkových bloků, které odpovídají reálným součástem mechanických soustav. Uživatel zde nalezne bloky představující různá tělesa, kloubová spojení, pohybové šrouby, tlumiče, pružiny, senzory, akční členy atd. Pomocí těchto bloků lze velmi snadno a intuitivně vytvářet grafické reprezentace složitých mechanických soustav, napojovat je na okolní prostředí a řídicí systémy modelované rovněž nástroji Simulinku a simulovat vzájemné působení mechanických částí a jejich řídicích jednotek a vliv celé soustavy na okolní prostředí a naopak. SimMechanics nabízí kinematickou a přímou i zpětnou dynamickou analýzu mechanických systémů.

Obr. 2.

SimMechanics je další z řady tzv. multi-domain modelovacích nástrojů, které rozšiřují simulační schopnosti Simulinku z obecné roviny abstraktních signálových toků do oblasti reálných fyzikálních veličin, jako jsou síly, momenty a pohyby. Nový produkt umožňuje modelovat složité mechanické soustavy, které jsou součástí většiny reálných zařízení, jako jsou výrobní a stavební stroje, automobily, letadla, lékařské přístroje apod.

Obdivuhodné jsou vizualizační prostředky nového produktu. Pro základní zobrazení mechanické soustavy lze využít animační schopnosti hlavního modulu Matlabu. Doporučené je spojení programu SimMechanics s aplikací Virtual Reality Toolbox. To umožňuje uživateli získat realistickou prostorovou animaci modelu mechanické soustavy. V prostředí virtuální reality je možné využívat speciální polohovací zařízení s více stupni volnosti (tzv. prostorová myš; space mouse) pro vstup navigačních údajů do modelu mechanické soustavy.

(Humusoft)

Humusof s. r. o.
Novákových 6
180 00 Praha 8
tel.: 02/84 01 17 30
fax: 02/84 07 77 40
info@humusoft.cz
http://www.humusoft.cz

Inzerce zpět