Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Simatic PCS 7 zajišťuje efektivní a sledovatelnou výrobu mozzarelly

Italská mlékárna Brimi Milchhof Brixen (Brimi) vyrobí každou hodinu až 2 550 kg oblíbené mozzarelly Brimi, navíc dodává čerstvé mléko, smetanu, máslo a jogurt. Aby vyhověla přísným zdravotnickým předpisům, rozhodla se pro komplexní modernizaci řízení výroby s cílem zajistit efektivní analýzu procesů, optimalizaci a sledovatelnost. Nové řešení má také dovolit v případě potřeby rozšíření produkce. Jádrem je řídicí technika od společnosti Siemens, která byla úspěšně za běhu instalována. Výsledkem je přehledná vizualizace na operátorských panelech a snadné řešení problémových situací.

Všechny procesy výroby musí být neustále dokumentované a sledované a jakoukoliv vadnou šarži je nutné ihned detekovat a nahlásit trhu během pouhých čtyř hodin. K modernizaci byl použit distribuovaný systém pro řízení spojitých technologických procesů Simatic PCS 7 V8.2. Ten umožňuje mlékárně Brimi efektivně dokladovat kvalitu na základě více než 70 000 mikrobiologických a asi 260 000 chemických rozborů ročně a uchovávat výsledky rozborů po dobu dvou let.

Nový distribuovaný řídicí systém mlékárny zahrnuje jednu inženýrinkovou stanici (ES), dvě redundantně nakonfigurované operační stanice (OS) a deset operátorských klientů distribuovaných po celém závodě. Centrální automatizaci zajišťuje řídicí jednotka Simatic S7-410. Do vizualizačního systému jsou integrovány tři distribuované ovladače Simatic S7-400: pro výrobní závod, sýrárnu a sýrové kádě, a dvanáct ovladačů pro menší pomocné operace. Vizualizační systém byl vytvořen replikací dříve používaných uživatelských rozhraní, aby se usnadnila obsluha. Brimi jako svůj programovací standard používá knihovnu Advanced Process Library (APL). Knihovna standardu PCS 7 dodává připravené stavební bloky pro realizaci jednotlivých automatizačních úkolů, což zjednodušuje vývoj. O sledovatelnost celého výrobního postupu se stará provozní program pro archivaci provozních údajů Simatic PCS 7 Process Historian.

(ev)

Obr. 1. Řídicí technika společnosti Siemens byla použita při modernizaci výroby mozzarelly a jiných mléčných výrobků v italské mlékárně Brimi