Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

SILICA rozšířila nabídku analogových komponent

Po akvizici firmy National Semiconduc­tor (NS) firmou Texas Instruments (TI) ná­sleduje další krok: společnost Silica, evropský distributor analogových elektronic­kých komponent a součást koncernu Avnet (www.silica.com), rozšířila svůj sortiment o komponenty National Semiconductor z nabídky firmy Texas Instruments. Kombi­nace nabídek analogových komponent TI a NS umožňuje zákazníkům mnohem lepší výběr, zvláště v oblasti vysokorychlostních konvertorů dat a vysokovýkonových součás­tek např. pro správu napájení nebo výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a solárních panelů.

(Bk)