Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Siemens získal společnost Controlotron, výrobce ultrazvukových příložných hladinoměrů

číslo 8/2006

Siemens získal společnost Controlotron, výrobce ultrazvukových příložných hladinoměrů

Společnosti Siemens a Controlotron podepsaly dohodu, podle které Siemens získává obchodní aktivity firmy Controlotron. Americká společnost Controlotron, se sídlem v Hauppauge, je výrobcem ultrazvukových příložných průtokoměrů. Firma zaměstnává přibližně 120 lidí a má globální prodejní síť, která bude integrována do organizační struktury společnosti Siemens. Převzetí obchodních aktivit bylo zahájeno v květnu 2006.

Ultrazvukové příložné průtokoměry měří průtok kapalin či plynů bez jakéhokoliv zásahu do potrubí. Uplatňují se především při těžbě a přepravě ropy a zemního plynu, ve vodárenství a kanalizační soustavě, v rozvodech tepla a v dalších potrubních distribučních sítích. Společnost Siemens touto akvizicí upevnila svoji pozici na trhu automatizační techniky pro vyjmenované obory.

(ed)