Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Siemens v Česku otevřel další výrobní halu, tentokrát v Trutnově

Skupině Siemens se v České republice i přes stagnaci české ekonomiky a evropského prostoru daří růst. Rozšiřuje své výrobní závody a zvětšuje objem produkce. Po otevření nové haly na výrobu jističů v Letohradě v roce 2011 a loňském rozšíření závodu na výrobu elektromotorů v Mohelnici otevřel Siemens novou výrobní halu také letos, a to 18. května v Trutnově, kde vyrábí spínací techniku. Jen pár týdnů před tím navíc firma oznámila plány na rozvoj závodu v Drásově u Brna, kde vyrábí generátory a elektromotory. Tamní závod začne stavět novou halu v září a otevře ji na jaře příštího roku.

Nová trutnovská hala má rozlohu 7 422 m2 a do její stavby Siemens investoval 210 milionů korun.

„Nová hala nám umožní přesunout doposud odloučená pracoviště v Trutnově-Poříčí a ve Vrchlabí do hlavního sídla závodu ve Volanovské ulici. Po konsolidaci výroby a rekonstrukci původní haly počítáme v příštím roce se zavedením nových výrobních programů spínacích a signalizačních prvků,“ řekl ředitel trutnovského závodu Eduard Tannhäuser, a dodal: „Podle vývoje zakázkové náplně je v příštím roce reálné otevření dalších zhruba tří desítek pracovních míst.“

Slavnostního otevření nové haly se zúčast­nil mimo jiné také Lubomír Franc, královéhradecký hejtman, Ivan Adamec, starosta města Trutnov, či Vladislav Sauer, ředitel střední průmyslové školy v Trutnově, která je zdrojem pracovníků pro zdejší závod. Trutnovský závod na výrobu nízkonapěťové spínací techniky byl založen v roce 1993 a je součástí skupiny Siemens Česká republika. V současné době zaměstnává 547 pracovníků. Produkty vyráběné v závodě jsou součástí jisticích a spínacích systémů pro průmyslové závody po celém světě.            

(ed)