Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Siemens uvádí na trh průmyslový optovláknový snímač teploty

Společnost Siemens uvádí na trh optovláknový snímač teploty Sitrans TO500. Je prvním přístrojem využívajícím vláknovou Brag­govu mřížku (FBG – Fiber Bragg Grating) k měření teploty v průmyslu. Snímač je vhodný pro použití v náročných podmínkách, při vysokých teplotách a v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Snímač zlepšuje produktivitu výroby i kvalitu produktu. Díky tomu, že je schopen přesně určit teplotní profil, eliminuje rizikové provozní stavy, např. lokální přehřátí, prodlužuje životnost technologického zařízení a zlepšuje výtěžnost reakce.

Novým snímačem lze měřit teplotní profil a určit přesnou pozici kritických teplot v rozměrných aparátech, např. v trubkových reaktorech nebo reaktorech s trubkovým svazkem. Například při katalytických reakcích je rozhodující určení teplotního profilu v katalytickém loži, protože teplota má výrazný vliv na průběh reakce, výtěžnost a proces stárnutí katalyzátoru. Cílem je co nejdříve odhalit oblasti s nadměrnými teplotami a naopak chladná místa, kde reakce neběží, a v případě potřeby zavést opatření, např. optimalizovat proudění.

Sitrans TO500 má až 48 měřicích bodů na jedné sondě. K převodníku je možné připojit až čtyři sondy, a celkem tedy najednou vyhodnocovat 192 měřicích bodů.

Nový snímač byl již úspěšně otestován několika zákazníky v chemickém průmyslu.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: industry.cz@siemens.com, www.siemens.com