Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Siemens uvádí na trh nasávací hlásiče požáru s dokonalejší metodou detekce

Nasávací hlásiče požáru pomocí vzorkovacího potrubí průběžně odebírají ze sledovaného prostoru vzorky vzduchu a zjišťují, zda v nich nejsou obsaženy kouřové částice. Tradiční modely hlásičů však nedokážou s dostatečnou přesností rozlišit prachové částice od kouřových, a mají tak tendenci hlásit falešné poplachy. Tento problém je u nových hlásičů s typovým označením FDA221 a FDA241 vyřešen. Oba modely využívají optickou metodu detekce při použití světla o dvou vlnových délkách (modrého a infračerveného). Proto jsou schopny s velkou přesností určit rozměry částic i jejich koncentraci ve vzduchu a rozlišit, zda jde o kouř nebo prach.

Model FDA221 pokryje plochu až 500 m2 při softwarově nastavitelné citlivosti 0,2 až 20 %/m. Model FDA241 zvládá plochu až 800 m2 při citlivosti 0,03 až 20 %/m a současně má tři předem nastavitelné pracovní režimy: ultrasensitive (mimořádně citlivý), auto-discrimination (automatické rozlišení) a robust (robustní). Tyto režimy uživatelům umožňují zvolit prahovou hodnotu poplachů. Model FDA241 dále má programovatelnou čisticí funkci pro případ znečištění nasávacího potrubí a programovatelný výstup 4 až 20 mA, použitelný k přenosu nejrůznějších údajů, např. koncentrace kouře nebo prachu ve vzduchu, průtoku vzduchu apod.

Siemens, s. r. o., tel.: 233 033 303, e-mail: siemens.cz@siemens.com, www.siemens.cz/buildingtechnologies