Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Siemens rozšiřuje nabídku Industrial Edge

Společnost Siemens představila systém Industrial Edge Management pro správu licencí i nová zařízení a aplikace. V rámci rozvoje platformy Industrial Edge tak nabízí řešení, která podporují integraci OT s IT v průmyslové výrobě.

Systém Industrial Edge Management (IEM) V2.0 je nabízen jako otevřený systém Kubernetes, který je široce používán v IT při správě kontejnerových aplikací. Je vhodný pro rozrůstající se počet IT specialistů pracujících v průmyslové výrobě, zejména v podnicích s již existující IT infrastrukturou. Ti si nyní mohou Industrial Edge snadno začlenit do používaných klastrů Kubernetes. Výpočetní výkon lze flexibilně přiřadit v rámci jednoho či několika klastrů Kubernetes. Mezi dalšími novými funkcemi je optimalizovaná správa uživatelů nebo dostupnost cloudu. Díky tomu uživatelé získají větší flexibilitu i základ pro budoucí nabídky „řešení jako služby“.

Centrum Industrial Edge Hub by mělo do budoucna zajistit lepší využitelnost systému z pohledu správy licencí a nabídnout jasný a praktický přehled o všech licencích a aplikacích zakoupených prostřednictvím Industrial Edge Marketplace. Prostřednictvím Industrial Edge Hub si uživatelé budou např. moci aktivně stahovat statistiku nebo dostávat jednotlivé reporty automaticky. Součástí statistiky bude počet zakoupených aplikací, přiřazení licencí k jednotlivým systémům IEM či zbývající počet instalací a licencí.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: industry.cz@siemens.com, www.siemens.cz