Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Siemens představuje nové mobilní komunikační směrovače Scalance

Siemens rozšiřuje svou nabídku směrovačů (router) Scalance M o dvě nová zařízení: Scalance M874 2 a Scalance M874 3. Mobilní směrovač Scalance M874 3 umožňuje komunikaci s automatizačními zařízeními na dálku prostřednic­tvím telekomunikačních sítí 3G (UMTS – Uni­versal Mobile Telecommunication System). Pod­poruje technologii HSPA+ (High Speed Packet Access) a v závislosti na infrastruktuře posky­tovatele mobilní sítě může rychlost stahování (download) dosáhnout až 14,4 Mb/s a rychlost nahrávání (upload) až 5,76 Mb/s. Mobilní smě­rovač (router) Scalance M874 2 je určen pro připojení k mobilním sítím 2G (GSM/GPRS//EDGE).

 
Oba směrovače umožňují zabezpečenou ko­munikaci s využitím firewallu a VPN tunelů a díky tomu i bezpečný vzdálený přístup téměř odkudkoliv.
 
Směrovače Scalance M874 jsou využitelné v širokém spektru prů­myslových úloh, jako např. pro vzdálené programování, správu nebo diagnostiku.
 
Rovněž jsou vhodné pro telemetrické systémy a monitorování geograficky vzdálených stanic z centrálního bodu. Jejich použití se pří­mo nabízí pro zařízení, jako jsou čističky odpadních vod, zásobníky ropy a plynu, přečerpávací stanice, teplárenské soustavy, distribuční sítě elektřiny a systémy řízení dopravy. Obě zařízení jsou také vhod­ná k monitorování stavu větrných a solárních elektráren.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.com