Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Siemens představí své produkty a systémy na veletrhu Amper 2006

číslo 3/2006

Siemens představí své produkty a systémy na veletrhu Amper 2006

Společnost Siemens se zúčastní čtrnáctého ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper. Expozice společnosti bude umístěna v sektoru B haly 2, stánek číslo 6.

Standardní motory a elektropřevodovky

V oblasti standardních pohonů budou představeny asynchronní elektromotory nízkého napětí, včetně motorů v nevýbušném provedení, z produkce výrobních závodů Siemens v Mohelnici a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Motory jsou určeny k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla, obráběcí stroje, hydraulické komponenty a dřevoobráběcí stroje. Motory v nevýbušném provedení lze použít např. v chemických provozech, u benzinových pump či v dolech.

Obr. 1.

Obr. 1. Elektropřevodovka Flender

V rámci expozice Siemens budou poprvé představeny také produkty jednoho ze sedmi výrobních závodů firmy Flender, která se po nedávné akvizici stala součástí společnosti Siemens. Nabídka produktů zahrnuje spojky, průmyslové převodovky, elektropřevodovky (kombinace elektromotoru a převodovky; obr. 1) a velké převodovky pro speciální použití. Rozsah krouticích momentů je od jednotek až po miliony newtonmetrů. Na veletrhu Amper budou prezentovány tři typy elektropřevodovek z produkce výrobního závodu Flender Tübingen: čelní elektropřevodovka s brzdovým motorem, kuželočelní elektropřevodovka a plochá elektropřevodovka s cizím chlazením elektromotoru. Vyznačují se velkým rozsahem a jemným odstupňováním převodových poměrů a možností volit různé způsoby uchycení převodovky.

Regulované pohony

Malé kompaktní jednofázové frekvenční měniče Sinamics G110 se představí již u vstupu do expozice Siemens prostřednictvím relaxačního přístroje Vibrogym (viz článek na str. 49). Další zajímavostí budou hodiny s ručičkami ovládanými servomotory a koordinované řídicím systémem Simotion D-435. Tento řídicí systém se běžně používá v nejrůznějších výrobních strojích s dynamicky náročným polohováním a synchronizací několika os (např. balicí, sklářské, textilní či tiskařské stroje).

Micromaster 420, 430 a 440 reprezentují současnou hlavní nabídku skalárních a vektorových měničů. Řada Micromaster je sice z generačního hlediska předchůdcem nastupující řady Sinamics, avšak tyto měniče jsou již koncipovány stejně jako měniče řady Sinamics, což zajišťuje perspektivu jejich využití i v budoucnu.

Obr. 2.

Obr. 2. Průmyslová PC 577 a 677

Všestranný měnič Sinamics S120 je určen pro náročné vektorové řízení a víceosé polohování ve spolupráci se servomotory. Nově však přichází na trh ve variantě pro jednoosé aplikace v kompaktním provedení (blocksize).

Měnič v decentrální periferii Simatic ET 200S FC bude na veletrhu Amper předveden na víceosém stroji, kde se právě decentrální koncepce měničů stává výhodným technickým i ekonomickým řešením. Polohování a řízení otáček bude předvedeno na názorném modelu okružní pily.

Průmyslové automatizační systémy

Ohledně průmyslových automatizačních systémů bude Siemens na veletrhu Amper prezentovat celé spektrum řídicích systémů Simatic – od mikrosystémů až po největší řídicí systémy Simatic S7-400.

Jako novinka bude představena řídicí jednotka 319-3PN/DP řady Simatic S7-300, která má tři rozhraní: Profibus-DP/MPI, Profibus-DP a Profinet. Je vhodná pro náročné úlohy s větším podílem komunikačních funkcí, rychlé regulační smyčky a obecně pro úlohy s požadavkem na velmi rychlý cyklus. Součástí prezentace budou i nové řídicí jednotky pro oblast bezpečnostních aplikací (fail-safe) a nové softPLC WinAC RTX 2005.

Distribuované periferie a průmyslovou komunikaci zastoupí systémy Simatic NET a Simatic DP. V expozici budou představeny nové výrobky z oblasti distribuovaných periferií Simatic ET 200. Jednou z novinek jsou další moduly pro Simatic ET200 Pro. Důležitými prvky jsou i nové spouštěče motorů s vysokým krytím a s možností připojení na průmyslový Ethernet. Zajímavým exponátem bude Simatic ET 200S Compact, který konstrukčně vychází z osvědčených ET200S, obsahuje 32 DI nebo 16 DI/16 DO a lze jej dále rozšířit o až dvanáct libovolných modulů (osmdesát kanálů). Kombinovat je možné i spouštěče motorů či frekvenční měniče ET 200S FC.

Obr. 3.

Obr. 3. Ploché monitory Simatic Flat Panel

Oblast průmyslové komunikace bude zaměřena na novinky pro průmyslový Ethernet, zejména na produkty Simatic Scalance.

Simatic PCS 7 je distribuovaný řídicí systém pro automatizaci kontinuální nebo dávkové výroby. Používá standardní hardwarové a softwarové komponenty a lze jej snadno propojit s výrobním informačním systémem MES (Manufacturing Execution System).

Co se týče systémů Simatic HMI, bude představen nový panel Simatic OP177B a mobilní panel Simatic 177PN. Tyto novinky postupně nahradí starší typy panelů. Novinkami na poli průmyslových automatizačních systémů budou nové řady průmyslových PC s označením 577 a 677 (obr. 2) a ploché průmyslové monitory Simatic Flat Panel (obr. 3).

Nízkonapěťová spínací technika

V expozici Siemens budou k dispozici aktuální informace o přípojnicových systémech s obchodním označením Sivacon 8PS, které jsou určeny pro rozvod a distribuci elektrické energie. Návštěvníci se budou moci seznámit s typovou řadou CD-K (je určena pro proudy do 40 A), BD01 (do 160 A), BD2 (do 1 250 A) a LD a LX (do 5 000 A). U všech větších typů lze vybrat měděné nebo hliníkové proudovodné dráhy. Přípojnicové systémy typu BD2 a LX se vyrábějí v závodě společnosti Siemens v Mohelnici (viz článek na str. 66).

Obr. 4.

Obr. 4. Program Simaris de Sign verze V1.5 pro podporu projektování nízkonapěťových elektrických sítí

Siemens dále představí program Simaris de Sign verze V1.5 (obr. 4) pro podporu projektování nízkonapěťových elektrických sítí. Nová verze softwaru obsahuje aktualizované a rozšířené databáze přístrojů (např. o přípojnicové systémy a jističe motorů), upravený výpočetní model a podporu češtiny.

Simocode pro (obr. 5) je systém, který zajišťuje propojení mezi automatizačním systémem a vývody motoru. Díky detailním provozním, servisním a diagnostickým údajům zvyšuje pohotovost zařízení a přináší úspory při montáži, uvádění do provozu, během provozu i při údržbě.

Mezi exponáty budou také softstartéry v kompaktním provedení Sirius 3RW40, které výkonově navazují na typovou řadu 3RW30 a jsou určeny pro plynulý rozběh pohonů od 55 do 250 kW. Od ostatních softstartérů se liší především způsobem řízení rozběhu – až do 250 kW jsou řízeny pouze dvě fáze, aniž vznikají stejnosměrné složky proudu po dobu rozběhu. K dalším specifickým rysům patří vestavěné nadproudové jisticí relé. Všestranný přístroj Sirius 3RW je vybaven rozsáhlým souborem funkcí a řeší obtížné úlohy rozběhu a doběhu. Moderní způsob regulace točivého momentu dovoluje řízení rozběhu pohonů od 15 do 710 kW ve standardním zapojení, nebo do 1 200 kW v zapojení „uvnitř trojúhelníku„.

V oblasti bezpečnosti strojů a strojních zařízení nabízí společnost Siemens komplexní řešení Safety Integrated, které umožňuje integraci bezpečnostních částí řídicího systému strojního zařízení do standardních prvků automatizační techniky. Multifunkční bezpečnostní modul 3TK2845 zjednodušuje zapojení, šetří místo v rozváděči a snižuje pořizovací náklady. K dalším přístrojům pro bezpečnostní obvody patří přístroje pro snímání požadavku na bezpečnostní funkci, jako např. ovladače nouzového zastavení 3SB3, koncové nebo magnetické spínače 3SE, popř. hlavní a nouzové vypínače 3LD2. Sortiment doplňují elektrická snímací ochranná zařízení – světelné clony a závory 3RG784 a laserový skener 3RG783.

Obr. 5.

Obr. 5. Simocode pro, systém pro propojení mezi automatizačním systémem a vývody motoru

Vystaveny budou také ukázky nových prvků připojovacího systému s pružinovými svorkami Cage Clamp, které jsou odolné proti vibracím a nevyžadují údržbu. Připojení hlavního i řídicího obvodu je těmito svorkami zajištěno pro zátěže do 12 A při 400 V.

K monitorování elektrických veličin jsou určena relé Sirius 3UG4 (obr. 6), která sledují parametry napájecí sítě a chrání tak mobilní stroje a zařízení před vlivy nestabilních napájecích sítí, jako jsou např. fázová asymetrie, podpětí a přepětí. K typickým oblastem použití patří ochrana kompresorů klimatizačních jednotek, chladicích zařízení, staveništních kompresorů nebo jeřábů.

V expozici Siemens budou též vystaveny plastové a kovové skříňky typové řady 3SF5811/12/13 osazené řídicími spínači a signálkami 3SB3. Osazená skříňka se připojí přímo ke sběrnici AS-Interface. Do těchto skříněk je možné rovněž zabudovat ovladače pro bezpečnostní funkci nouzového zastavení. Moduly AS-Interface jsou umístěny ve skříňce s ostatními prvky, což dovoluje použít je v náročných provozních podmínkách.

Přenos a rozvod energie

V oblasti přenosu a rozvodu energie bude Siemens prezentovat výrobky a systémy pro energetiku. Návštěvníkům expozice budou k dispozici pracovníci z oboru techniky velmi vysokého a vysokého napětí (vypínače, odpojovače, rozváděče, svodiče přepětí, transformátory) a z oboru sekundární techniky (digitální ochrany pro elektrické stroje a sítě a systémy řízení a chránění rozvoden vvn a vn).

Organizace Profibus CZ

V expozici společnosti Siemens se představí také organizace Profibus CZ, která v České republice působí jako národní zástupce organizace Profibus International. S rychlým vývojem průmyslového Ethernetu se další významnou oblastí zájmu této organizace, kromě sběrnice Profibus, stává Profinet.

Obr. 6.

Obr. 6. Monitorovací relé Sirius 3UG4

V současné době má organizace Profibus CZ deset členů, kterým poskytuje slevu na pořádaná školení a technické konzultace a umožňuje jim vystavit jejich výrobky na demonstračních panelech. Aktivní členové, mezi něž patří i společnost Siemens, mají navíc přístup k veškeré technické dokumentaci umístěné na internetových stránkách organizace. Demonstrační panel vystavený ve veletržní expozici Siemens znázorní interoperabilitu zařízení Profinet IO, transparentní propojení se segmentem Profibus-DP a využití komunikace Profibus CBA při výměně dat mezi řídicími systémy.

Landis + Gyr

V expozici Siemens vystaví své produkty rovněž společnost Landis + Gyr, s. r. o. Společnost dodává měřicí zařízení, jako jsou elektroměry, kodéry, komunikační interface, měřiče tepla, měřiče kondenzátu a ultrazvukové průtokoměry. Významnou součástí sortimentu firmy jsou měřicí systémy, zvláště centrály pro dálkové měření a zpracování dat. Společnost dále nabízí systémy s typovým označením www100 a Message Handler pro předávání dat a výměnu informací mezi účastníky liberalizovaného trhu s elektřinou.

(Siemens, s. r. o.)