Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Siemens partnerem kampaně Poslední strojař

Siemens, s. r. o., rozšiřuje spolupráci s ostravskou technickou univerzitou, VŠB-TUO, a podílí se na její kampani s názvem Poslední strojař. Jejím cílem je motivovat studenty středních škol v kraji ke studiu technických vysokoškolských oborů. Do kampaně jsou zapojeni odborníci z ostravské pobočky Engineering, která se v rámci divize Mobility společnosti Siemens zabývá vývojem a konstrukcí kolejových vozidel pro země celého světa. Odborníci z této divize vedou na univerzitě cvičení a mnoho studentů začíná ve společnosti Siemens pracovat již během studia. Siemens studenty podporuje prostřednictvím stipendijních programů, vedením absolventských prací či tzv. mentoringem, kdy mentor zapojuje studenta do reálných projektů ve firmě. Studenti tak získávají představu o fungování firmy a to jim pomůže rozhodnout se o budoucím zaměstnání.

V rámci předmětu konstrukce kolejových vozidel se studenti mohou podívat do výrobního závodu Siemens ve Vídni nebo si prohlédnout provoz servisu vozidel metra C, který Siemens zajišťuje. Dalším příkladem dlouhodobé spolupráce mezi firmou a VŠB-TUO je akreditace nového studijního oboru průmyslové inženýrství, jehož studijní osnovy byly vytvořeny podle skutečných potřeb průmyslových podniků.

           (ev)